Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Active-fonder

– den enkla vägen till ett aktivt fondsparande.

Med våra Active-fonder har du allt du behöver i en enda fond. Här investerar förvaltarna ditt sparande i en mix av aktier, räntebärande och alternativa placeringar för en bredare riskspridning och en jämnare utveckling när marknaderna svänger. Välj bara risknivå och låt oss sköta resten.

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

 • Ett komplett sparande i en fond

  Active-fonderna är helhetsfonder med en hel portfölj av spännande investeringar. En mix av aktier, räntebärande värdepapper, fonder och alternativa investeringar. För bästa möjliga riskspridning.
 • Professionell och aktiv förvaltning

  Fondernas förvaltare investerar ditt sparande i noggrant utvalda tillgångar och marknader. När marknaderna svänger anpassar de aktivt fondernas innehåll enligt fondbolagets aktuella marknadssyn.
 • Enkelt och bekvämt för dig

  Med Active-fonderna får du ett aktivt fondsparande, utan att du själv behöver vara aktiv. Allt du behöver göra är att välja risknivå. Sedan tar vi hand om resten.

Hänsyn till hållbarhet – en självklarhet

Hänsyn till människor, miljö och klimat är en självklar och viktig del i förvaltningen av Active-fonderna. Fonderna följer samma strikta hållbarhetspolicy som tillämpas av vårt fondbolag i alla SEB:s fonder. Det innebär att fonderna inte investerar i branscher med stora hållbarhetsutmaningar (till exempel vapen och fossila bränslen) och att bolagen bedöms ur ett hållbarhetsperspektiv före en investering. Som aktiva ägare arbetar fondbolaget också för att påverka företagen i en mer hållbar riktning. Mer om hur fonderna arbetar med hållbarhet hittar du i hållbarhetsinformationen i fondlistan.

Följ fondernas utveckling

I vår fondlista kan du hitta all information om Active-fonderna och följa fondernas utveckling. Här finns också ett månadsblad med en aktuell kommentar från fondens förvaltare, de största innehaven, fördelningen mellan olika tillgångsslag i fonden och mycket mer. 

Välj bland fyra Active-fonder med olika risknivå

Varje Active-fond har en siffra i fondnamnet som visar hur stor andel av fonden som placeras på aktiemarknaden. En högre aktieandel innebär en bättre möjlighet till god avkastning, men också en ökad risk att förlora pengar.

Vilken Active-fond är rätt för dig?

SEB Active 20

Passar dig som vill ha möjlighet till bättre avkastning än sparkontot och kan acceptera små kurssvängningar.

 • I ett normalläge investerar fonden 20 procent i aktierelaterade värdepapper, men beroende på marknadsläge kan fondens aktieandel variera mellan 5–35 procent.
 • Risk: 2 av 7. Riskklassen kan förändras över tid.
 • Rekommenderad spartid: Minst 2 år.

Läs mer och köp fonden

SEB Active 30

Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning och kan acceptera mindre värdesvängningar.

 • I ett normalläge investerar fonden 30 procent i aktierelaterade värdepapper, men beroende på marknadsläge kan fondens aktieandel variera mellan 15–45 procent.
 • Risk: 3 av 7. Riskklassen kan förändras över tid.
 • Rekommenderad spartid: Minst 3 år.

Läs mer och köp fonden

SEB Active 55

Passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och kan acceptera lite större värdesvängningar.

 • I ett normalläge investerar fonden 55 procent i aktierelaterade värdepapper, men beroende på marknadsläge kan fondens aktieandel variera mellan 40–70 procent.
 • Risk: 3 av 7. Riskklassen kan förändras över tid.
 • Rekommenderad spartid: Minst 3 år.

Läs mer och köp fonden

SEB Active 80

Passar dig som vill ha möjlighet till hög avkastning och kan acceptera stora värdesvängningar.

 • I ett normalläge investerar fonden 80 procent i aktierelaterade värdepapper, men beroende på marknadsläge kan fondens aktieandel variera mellan 65–95 procent.
 • Risk: 3 av 7. Riskklassen kan förändras över tid.
 • Rekommenderad spartid: Minst 5 år.

Läs mer och köp fonden

Är du inte kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund