Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Private Bankings specialister

Två personer som har ett möte utomhus.

Våra specialister och partners erbjuder dig experthjälp inom flera olika områden – alltifrån juridik, till filantropi och försäkringar. Du får ta del av exklusiva erbjudanden, endast för dig som kund hos oss. Vill du veta mer om våra erbjudanden eller partners kontakta din private banker eller service co-ordinator.

Familjejuridik

Som kund hos oss har du tillgång till bankens seniora experter inom familjejuridik. Våra jurister har unik erfarenhet av att arbeta med förmögna privatpersoner med både komplicerade ekonomiska och juridiska utmaningar. Vi hjälper dig med helhetslösningar anpassade efter just din situation och dina behov. Våra familjerättsjurister ger råd kring just din familjesituation och upprättar även familjerättsliga avtal, som till exempel:

 • Testamenten
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvobrev
 • Framtidsfullmakt
 • Generationsskifte
 • Lagvalsavtal
 • Skuldebrev

Vi samarbetar även med lokala advokatbyråer kring boutredningar som bland annat omfattar bouppteckning, bodelning och arvsskiften.

Wealth planners hjälper dig med skattefrågor

Du kan när som helst diskutera med våra Wealth Planners. De är seniora skattejurister med stor erfarenhet av komplexa skattejuridiska frågeställningar och är ditt bollplank när du står inför händelser med stor betydelse för din ekonomi, som till exempel:

 • Bolagsförsäljning
 • Rådgivning kring egendoms- och värdepappersbeskattning
 • Beskattningsfrågor vid incitamentsprogram såsom personaloptioner 
 • Generationsskiftesplanering
 • Rådgivning i samband med flytt till eller ifrån Sverige

För löpande skattefrågor som rör din förvaltning kan du även få hjälp från vårt team av skatterådgivare som även kan hjälpa dig med skatteberäkningar samt kontakter med Skatteverket. 

Deklaration

Från vårt team av seniora skatterådgivare kan du få hjälp med att upprätta din deklaration. De har lång erfarenhet av deklarationer för kunder med frågeställningar specifika för förmögna privatpersoner, där tillgångar också kan finnas utomlands. Din skatterådgivare håller ihop deklarationen, gör utredningar och skatteberäkningar samt sköter kontakten med Skatteverket. Du når din skatterådgivare när som helst under året, och de har ett nära samarbete med din private banker.

Internationell expansion eller flytt utomlands

Har du frågor av internationell karaktär eller ska du flytta utomlands? Vi hjälper dig att se över vad som gäller i det nya landet samt när du vill flytta tillbaka till Sverige. Vi finns representerade i tolv länder och våra kunder är bosatta världen över. Vårt utlandserbjudande hjälper dig komma till rätta i en ny kultur.
Om vårt erbjudande

Pension och försäkringsplanering

Våra pensions- och försäkringsspecialister ser till att du, både som privatperson och företagare, har rätt försäkringslösningar för dig och din familj inom pension, sjuk, vård, olycksfall och efterlevandeskydd. Vi ger dig också råd om olika investeringsförsäkringar där vi har ett brett utbud av lösningar inom traditionell försäkring, fondförsäkring och depåförsäkring. Genom regelbundna genomgångar av dina försäkringar och pension säkerställer vi att du har rätt lösningar utifrån din nuvarande livssituation till exempel vid byte av anställning, familjehändelser som till exempel vid giftermål, skilsmässa, generationsskiften, planering inför pensionsuttag. Vi levererar kostnadseffektiva försäkringslösningar och pensionsplaner för företag, anställda och privatpersoner.

Finansiering

Hos oss har du tillgång till bankens bästa kreditspecialister som hjälper dig med finansieringslösningar anpassade utifrån dina behov. Här är ett urval av finansieringslösningar vi kan hjälpa dig med:

 • Bolån
 • Tillfälligt likviditetsbehov
 • Finansiering vid köp av skogs-, jordbruks-, hyres- eller kommersiell fastighet
 • Garantier
 • Handelslimiter och valutalån
 • Belåning av värdepapper
 • Internationella bolån (Spanien, Frankrike, Portugal och England).

Stiftelser

Vi hjälper dig att öronmärka tillgångar eller avkastningen för ett ändamål du brinner för. Hos oss får du en unik helhetslösning som täcker hela stiftelseområdet. Du får ett dedikerat team av experter som hjälper dig med allt från bildande av stiftelse, stiftelseadministration till förvaltning av stiftelsens kapital – allt samlat under ett och samma tak. Kapitalförvaltning av stiftelsens förmögenhet erbjuds också som separat tjänst. Ni får då tillgång till en dedikerad portföljansvarig med djup expertis om kapitalförvaltning specifikt anpassad för stiftelsens behov.

Vi erbjuder också rådgivning samt juridiska tjänster i samband med stiftelsebildning och andra situationer där behovet av djup juridisk kompetens krävs. Vidare har vi även expertis inom områdena redovisning, styrelsearbete för stiftelser samt kunskap om ändamålsuppfyllnad med hänsyn till gällande rätt och stiftelsens skattesituation.
Läs mer om stiftelser

Skog och lantbruk

Vi har experter inom skog och lantbruksfrågor över hela landet. Vårt breda nätverk ger oss unika möjligheter att bevaka dina intresseområden oavsett om du är en passiv eller aktiv skog och lantbruksägare.

Vi kan även hjälpa dig med att se hur ditt skog och lantbruksengagemang bidrar till en hållbar framtid.
Vi stöttar dig i alla delar

Särskild förvaltning

Särskild Förvaltning är en tjänst där vi förvaltar ett kapital utifrån villkor angivna i ett gåvobrev, testamente eller via ett försäkringsförordnande. Syftet med särskild förvaltning är att trygga ett barns eller barnbarns framtid genom att skydda ett kapital och dess avkastning. Givaren bestämmer villkoren och utser SEB som särskild förvaltare.

De vanligaste formerna för upprättande av villkor är gåvobrev, testamente eller förmånstagarförordnande. Normalt rör villkoren hur kapitalet och avkastningen får disponeras under förvaltningstiden samt vid vilken ålder kapitalet ska bli fritt att disponeras av mottagaren. I samarbete med våra jurister bestämmer du villkoren som styr hur och när pengarna får användas samt hur utbetalningen ska ske.

Teamet som arbetar med särskild förvaltning ansvarar för alla juridiska och administrativa frågor gällande tjänsten; dokumentation, utbetalningar, bevakning av friställningsdatum, kontroll av förvaltning samt upplägg.

Aktiehandelstjänst

Är du intresserad av aktiehandel kan du anlita en av våra mäklare som diskussionspartner. Erbjudandet riktar sig till dig som efterfrågar hög aktivitet, tillgänglighet och kvalitet. Vi samlar all expertis i ett format som passar dig. Vi erbjuder aktiehandelstjänster skräddarsydda för just dina önskemål. Du får du bland annat tillgång till vår högt rankade aktieanalys, dagliga rekommendationer och uppskattade kunskapsevent allt skräddarsytt utifrån dina behov.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra erbjudande och vad som ingår i din tjänst? Kontakta din banker eller service co-ordinator.

Customer service