Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Stiftelsetjänster

Bild på personer som sitter på en läktare ovanifrån.

Som Sveriges största och mest erfarna stiftelseförvaltare, med expertkunskaper inom hela stiftelseområdet, kan vi erbjuda dig moderna tjänster och produkter som en stiftelse behöver.

Vi kan även erbjuda dig en helhetslösning som innebär att vi sköter hela stiftelsens verksamhet.  Vi utgår från varje stiftelses unika behov av redovisning, civil- och skatterätt, ansökningshantering, betalningslösningar samt arvodeshantering och tar fram en skräddarsydd lösning. En stiftelseansvarig hjälper dig att samordna och följa upp verksamheten, förbereda och protokollföra styrelsemöten, genomföra fattade beslut samt bevaka lagstiftning och praxis inom stiftelseområdet.

Kontakta oss om stiftelser

Har du mer än 5 miljoner kronor att sätta av i en stiftelse eller vill veta mer om vårt stiftelseerbjudande?
Ring oss gärna

Stiftelseansvarig – med ansvar för stiftelse- och banktjänster

Våra stiftelseansvariga är specialister på stiftelser och har mångårig erfarenhet från området. De ansvarar för att samordna våra stiftelsetjänster och utföra dem på bästa sätt utifrån det uppdrag vi har fått av stiftelsen. Den stiftelseansvariges viktigaste uppgift är att vara väl insatt i stiftelsens verksamhet och du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att diskutera, få professionella råd och hjälp i alla olika situationer.

Handläggning av ansökningar till stiftelsen

En viktig del av en stiftelses verksamhet är att dela ut stipendier och bidrag. Vi ger stiftelsen ett heltäckande stöd under hela processen, från annonsering, telefonsupport, registrering och beslutsunderlag till utbetalning.

Redovisningstjänster för stiftelsen

Vi hjälper dig med den redovisning som stiftelsen behöver, till exempel med att ta fram kompletta årsredovisningar och deklarationer. Vi erbjuder även deltjänster såsom kansliredovisning och finansiell redovisning samt bokslutsanalys och prognoser.

Rådgivning och administration av stiftelser

Som stiftelsekund hos oss får du tillgång till kvalificerad juridisk experthjälp. Vi hjälper till vid kontakt med myndigheter, med styrelseadministration och med hantering av villkors- och ändamålsförändringar i stiftelsen. Vi hjälper även till med utbetalningar av löner och arvoden samt med styrelseservice

Stiftelserummet – din webbportal för stiftelsearbetet

Genom en lättnavigerad webblösning har du alltid tillgång till relevanta dokument för stiftelsearbetet – allt samlat på ett och samma ställe. Stiftelserummet ger dig en enklare och snabbare överblick över stiftelsens verksamhet. Tjänsten förenklar ditt administrativa arbete och underlättar kontakten mellan stiftelsen och SEB.

Viktigt att tänka på

I sitt arbete med att förvalta stiftelsen bör styrelsen tänka på att:

  • följa stiftelseförordnandet och donatorns vilja
  • stiftelsens ändamål uppfylls på bästa sätt
  • planera styrelsearbetet
  • uppdatera uppgifter i stiftelseregistret hos Länsstyrelsen
  • följa personuppgiftslagen
  • upprätta, underteckna och offentliggöra årsredovisningen i tid
  • upprätta deklaration eller särskild uppgift i tid
  • arkivera under rätt tid och på lämplig plats.
Customer service