Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Portföljförvaltning

Närbild på grässtrån i en skog.

En stiftelse är unik i många avseenden. Egenskaper såsom en evig placeringshorisont, behov av en årlig direktavkastning, krav på realt värdebevarande samt skattefrihet är alla viktiga att ta hänsyn till när en stiftelses kapital förvaltas. Med över 150 års erfarenhet av kapitalförvaltning för stiftelser vågar vi kalla oss experter inom området. Som kund hos oss får styrelsen del av vår upparbetade erfarenhet och expertis.

En portföljansvarig säkerställer att stiftelsens kapital förvaltas utifrån en strategi som är anpassad efter stiftelsens behov av avkastning. Vi hjälper er också att skapa ett placeringsreglemente för att styrelsen ska kunna styra och följa upp förvaltningen av kapitalet. På så sätt blir det lättare för styrelsen att säkerställa att den uppfyller sitt ansvar utifrån såväl stiftelsens förordnande som stiftelselagen.

Kontakta oss om stiftelser

Har du mer än 5 miljoner kronor att sätta av i en stiftelse eller vill veta mer om vårt stiftelseerbjudande?
Ring oss gärna

Rådgivning och produkter för stiftelser

Vår rådgivning för stiftelser baseras på SEB:s samlade expertis inom kapitalförvaltningsområdet. Genom att vi lägger stora resurser på analys skapar vi förutsättningar för en framgångsrik förvaltning av stiftelsens kapital. Vi använder egna speciellt framtagna produkter för stiftelser i kombination med noga kvalitetssäkrade externa leverantörers produkter. Vi har ett brett utbud av utdelande fonder varav många dessutom är granskade utifrån kriterier för socialt ansvarstagande. Genom vår direktavkastningsstrategi hjälper vi styrelsen att nå en hög direktavkastning till lägre risk än en traditionell aktieförvaltning.

Rådgivande eller diskretionär förvaltning

Dagens kapitalmarknader och placeringsmöjligheter ställer höga krav på kompetens och tar mycket tid i anspråk för analys och förvaltning. Här erbjuder vi rådgivning så att styrelser kan fatta placeringsbeslut utifrån en väl underbyggd analys. Vill du lämna över ansvaret för kapitalförvaltningen till oss erbjuder vi en diskretionär tjänst. Då förvaltar vi stiftelsens kapital enligt en av styrelsen fastställd placeringsöverenskommelse och vi rapporterar kontinuerligt resultatet till styrelsen.

När styrelsen förvaltar stiftelsens kapital bör de ha följande i åtanke:

  • stiftelsens förordnande och stadgar
  • stiftelselagens krav
  • redovisnings- och skatteregler
  • utdelningsmål - direktavkastningsmål
  • totalavkastningsmål och risknivå
  • uppföljning
  • placeringsreglemente.
Customer service