Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Portföljförvaltning av en stiftelse

Närbild på grässtrån i en skog.

Med vår samlade  expertis inom portföljförvaltning, stora analysresurser och skräddarsydda produkter får din stiftelse rätt förutsättningar för att skapa varaktig förändring.

 

Kontakta oss  

Skräddarsydd portföljförvaltning för stiftelser

Att förvalta stiftelsens kapital är ett av styrelsens viktigaste uppdrag. Enligt lagen ska förmögenheten placeras på ett sätt så att den skyddas mot förluster till följd av riskfyllda placeringar, men samtidigt inte urholkas till följd av inflation genom alltför dålig avkastning.

Genom att vi lägger stora resurser på analys skapar vi förutsättningar för en framgångsrik förvaltning av stiftelsens kapital. Du får tillgång speciellt framtagna produkter för stiftelser i kombination med noga kvalitetssäkrade externa leverantörers produkter. Genom vår direktavkastningsstrategi hjälper vi styrelsen att nå en hög direktavkastning till lägre risk än en traditionell aktieförvaltning. Dessutom kan du välja mellan ett brett utbud av utdelande fonder varav flera dessutom är granskade utifrån kriterier för socialt ansvarstagande och följer vår övergripande hållbarhetsstrategi.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Välj själv hur aktiv du vill vara

Du bestämmer själv om du vill ge förvaltningsuppdraget till oss eller fatta investeringsbesluten själv. Om du lämnar över uppdraget till oss erbjuder vi så kallad diskretionär förvaltning. Då ansvarar vi för stiftelsens kapital enligt bestämmelserna i stiftelsen. För dig som vill ta en aktiv roll i förvaltningen får du tillgång till analyser och placeringsförslag från vår analysenhet, Investment Strategy.

Allt fler startar en stiftelse – kontakta oss så hjälper vi dig

Kontakta oss