Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Bilda stiftelse

Som Sveriges största och mest erfarna stiftelsetjänst har vi en djup förståelse för varje stiftelses unika behov. Hos oss får du ett team av experter som hjälper dig med allt från administration och juridisk expertis till portföljförvaltning. Allt samlat på ett ställe.

Kontakta oss

Stiftelse – vad är det?

Den främsta fördelen med en stiftelse är att dina pengar alltid kommer till nytta för det ändamål som du är känslomässigt engagerad i – även efter din livstid. Det unika med en stiftelse är dessutom att den inte har några ägare eller medlemmar utan dina pengar förvaltas som en självägande förmögenhet.

Den vanligaste formen är en så kallad avkastningsstiftelse. Det betyder att avkastningen på det belopp som du sätter av till stiftelsen gynnar det ändamål som du har bestämt. 

Stiftelse – hur funkar det?

I korthet ingår det tre moment för att bilda en stiftelse:

1.        Stiftelsens stadgar upprättas – ett så kallat stiftelseförordnande

I stiftelseförordnandet fastställer man bland annat stiftelsens syfte och mål och tydliggör vilket ändamål som ska främjas.

2.        Du väljer ut en styrelse

Styrelsen har en viktig funktion eftersom det inte finns någon ägare eller medlemmar i stiftelsen. En av styrelsens viktigaste uppdrag är att förvalta stiftelsens kapital. Om du inte vill att det ska vara fysiska personer som sitter i styrelsen kan du istället utse en juridisk person som tar hand om stiftelsen.

3.        Du för över kapital från dig själv till stiftelsen

Det vanligaste är att man för över pengar och värdepapper till en stiftelse, men man kan även föra över fastigheter och konst. När det här är klart registrerar vi stiftelsen hos Länsstyrelsen och sedan får du ett organisationsnummer från Skatteverket. Stiftelsen är bildad.

Under vårt första möte går vi tillsammans igenom:

  • Vad har du för mål med ditt engagemang? Vart vill du rikta dina insatser?
  • Hur mycket kapital vill du bidra med?
  • När vill du bilda stiftelsen? Nu, längre fram eller efter din död?
  • Hur mycket egen tid och engagemang vill du lägga?

När du har formulerat syfte och mål lägger vi tillsammans upp en strategi så att dina insatser får störst genomslag.

Allt fler startar en stiftelse – kontakta oss så hjälper vi dig

 

Kontakta oss