Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Så bildar du en stiftelse

Som Sveriges största stiftelseförvaltare har vi en djup förståelse för varje stiftelses unika behov. Tillsammans lägger vi upp en strategi så att dina insatser får störst genomslag. Hos oss får du ett team av experter som hjälper dig med allt från administration till förvaltning av stiftelsens kapital – allt samlat under ett och samma tak.

Under vårt första möte går vi tillsammans igenom:

  • Vad har du för mål med ditt engagemang?
  • Vart vill du rikta dina insatser?
  • Hur mycket kapital vill du bidra med?
  • Hur mycket egen tid och engagemang vill du lägga?

När du har formulerat syfte och mål hjälper vi dig att upprätta stiftelseförordnande och andra handlingar som behövs för att komma igång.

Kontakta oss om stiftelser

Har du mer än 5 miljoner kronor att sätta av i en stiftelse eller vill veta mer om vårt stiftelseerbjudande?
Ring oss gärna

Om vårt erbjudande

Arbetet med en stiftelse kan delas upp i två delar – stiftelsens administration och förvaltning av kapitalet.

Administration

En stiftelse är en juridisk person och har inte några ägare eller medlemmar. Därför omfattas den av ett större regelverk och står under tillsyn av Länsstyrelserna. Detta kräver expertkunskaper inom civil- och skatterätt, men även inom redovisning och administration. Hos oss får du en egen stiftelseansvarig som hjälper dig med all administration, till exempel:

  • expertrådgivning inom civil- och skatterätt
  • årsredovisning och rapportering
  • styrelseadministration
  • handläggning av stipendieansökningar och anslag
  • kontakter med myndigheter
  • heltäckande banktjänster

Med vår webbportal Stiftelserummet kan du enkelt hålla koll på stiftelsen och du får en snabb överblick över hela verksamheten.

Förvaltning

Att förvalta stiftelsens kapital är ett av styrelsens viktigaste uppdrag. Enligt lagen ska förmögenheten placeras på ett sätt så att den skyddas mot förluster till följd av riskfyllda placeringar, men samtidigt inte urholkas till följd av inflation genom alltför dålig avkastning. Genom vår direktavkastningsstrategi hjälper vi styrelsen att nå en hög direktavkastning till lägre risk än en traditionell aktieförvaltning. Dessutom har vi speciellt framtagna förvaltningsformer för stiftelser som följer vår övergripande hållbarhetsstrategi. 

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet 

Du bestämmer själv om du vill ge förvaltningsuppdraget till oss eller fatta investeringsbesluten själv. Om du lämnar över uppdraget till oss erbjuder vi så kallad diskretionär förvaltning. Då ansvarar vi för stiftelsens kapital enligt bestämmelserna i stiftelsen. För dig som vill ta en aktiv roll i förvaltningen får du tillgång till analyser och placeringsförslag från vår analysenhet, Investment Strategy.

Customer service