Aktuella basbelopp

Basbeloppen gäller från 2017-01-01
Prisbasbelopp 44 800 kronor
Förhöjt prisbasbelopp 45 700 kronor
Inkomstbasbelopp 61 500 kronor
   
7,5 prisbasbelopp 336 000 kronor
10 prisbasbelopp 448 000 kronor
20 prisbasbelopp 896 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 344 000 kronor
   
7,5 inkomstbasbelopp 461 250 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 496 305 kronor
10 inkomstbasbelopp 615 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 230 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 1 845 000 kronor

Avkastningsskatt pensionsförsäkring/individuellt pensionssparande (IPS): 0,075 %
Avkastningsskatt kapitalförsäkring*: 0,375 %

Särskild löneskatt: 24,26 %

*Beräknas på statslåneränta 0,27 % per 2016-11-30 ökad med 0,75 %, dock minst 1,25 % (1,25 * 0,3 = 0,375)


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm