Aktuella basbelopp

Basbeloppen gäller från 2018-01-01
Prisbasbelopp 45 500 kronor
Förhöjt prisbasbelopp 46 500 kronor
Inkomstbasbelopp 62 500 kronor
   
7,5 prisbasbelopp 341 250 kronor
10 prisbasbelopp 455 000 kronor
20 prisbasbelopp 910 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 365 000 kronor
   
7,5 inkomstbasbelopp 468 750 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 504 375 kronor
10 inkomstbasbelopp 625 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 250 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 1 875 000 kronor

Avkastningsskatt pensionsförsäkring/individuellt pensionssparande (IPS)1: 0,0765 % 
Avkastningsskatt kapitalförsäkring2 0,447 %

Särskild löneskatt: 24,26 %

1Beräknas på genomsnittlig statslåneränta för hela det föregående året (0,51 %) * 0,15=0,0765
2Beräknas på genomsnittlig statslåneränta 0,49 % per 2017-11-30 ökad med 1,0 %, (1,49 * 0,3 = 0,447)

 


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm