Gruppförsäkring

En försäkring för dig och dina anhöriga

  • Du bestämmer själv mottagare och försäkringsbelopp
  • Du kan komplettera med förtidskapital och olycksfallsförsäkring
  • Gruppförsäkringen kan pantsättas, t.ex. som säkerhet för ett lån