Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

TryggPlan

Här hittar du information våra olika försäkringar och vissa faktorer som påverkar försäkringarna.

Pensionsförsäkring

Pensionsförsäkringar belastas med avkastningsskatt. Det är Försäkringsbolaget som är skattskyldig för denna. Den skatt som tas ut baseras på försäkringskollektivets tillgångar och statslåneräntan.

Traditionell försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB efter 2016-03-01

Försäkringsbolaget tar i början av varje år ut en avgift ur försäkringen som ska täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften motsvarar 0,075 procent (år 2021) av försäkringens värde vid ingången av året.

Traditionell försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB före 2016-03-01 och försäkringar hos Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Försäkringsbolaget tar varje år ut en avgift ur försäkringen som ska täcka kollektivets avkastningsskatt. Avgiften tas ut löpande genom ett avdrag från återbäringsräntan. Avdraget på återbäringsräntan motsvarar 0,075 procent (år 2021).

Fondförsäkring, Depåförsäkring 

Avgiften anges i procent av det värde som flyttas/återköps och är för närvarande enligt nedan.

  År 1 År 2  År 3 År 4 År 5  År 6
Utan premieavgift Medges ej 2 %
Högst:
4 000 kr
2 %
Högst:
3 000 kr
2 %
Högst:
2 000 kr
2 %
Högst:
1 000 kr
0 %
Med premieavgift
(Gäller för närvarande
inte depåförsäkring.)
Medges ej 1 %
Högst:
4 000 kr
1 %
Högst:
3 000 kr
1 %
Högst:
2 000 kr
1 %
Högst:
1 000 kr
0 %

Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift som för närvarande är 1 000 kronor per flyttillfälle.

Traditionell försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB efter 2016-03-01

Avgiften anges i procent av det värde som flyttas/återköps och uppgår som lägst till 700 kronor under de tio första försäkringsåren. Avgifterna är för närvarande enligt nedan. 

  År 1 År 2-3 År 4-5 År 6-7 År 8-9 År 10 År 11
Avgift i % Medges ej 2,5 % 2 % 1,5 % 1 % 0,5 % 0 %

Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift som för närvarande är 1 000 kronor per flyttillfälle. 

Traditionell försäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB före 2016-03-01

Avgiften anges i procent av det värde som flyttas och är för närvarande enligt nedan. 

  År 1 År 2  År 3 År 4 År 5 År 6
Utan premieavgift Medges ej 2 % 2 % 2 % 2 % 0 %
Med premieavgift Medges ej 1 % 1 % 1 % 1% 0 %

Vid flytt har Pension & Försäkring rätt att ta ut en administrativ avgift som för närvarande är 1 000 kronor per flyttillfälle.
Vi återköp tas inga avgifter ut.

Traditionell försäkring tecknad i Gamla Liv

Vid flytt av en traditionell försäkring tecknad i Gamla Liv i ett TryggPlanavtal tas en administrativ avgift ut. Avgiften är för närvarande 1 000 kr.
Vi återköp av en traditionell försäkring tecknad i Gamla Liv i ett TryggPlanavtal tas inga avgifter ut.

Customer service