Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Depåförsäkring

Flexibelt pensionssparande för dig som vill välja själv

  • Kombinera olika sparformer
  • Skapa din egen unika portfölj
  • Betala ingen skatt på vinster och utdelningar

Om depåförsäkring

Med vår depåförsäkring styr du själv, eller tillsammans med din rådgivare eller försäkringsförmedlare, över ditt pensionssparande. Om du är intresserad av placeringar och har ett lite större pensionskapital passar den här försäkringen särskilt bra för dig. Du kan blanda fonder med strukturerade placeringar, aktier och obligationer.

Trots de avancerade valmöjligheterna är depåförsäkringen enkel att spara i. Du behöver varken ta upp dina affärer i deklarationen eller betala skatt på vinster och utdelningar. Istället betalar du en årlig schablonskatt på värdet, så kallad avkastningsskatt, vilket vi sköter åt dig. Du kan själv följa sparandet, byta fonder och göra dina affärer på internetbanken – när du vill, dygnet runt.

Du kan börja ta ut dina pengar från 55 års ålder och utbetalningarna måste pågå i minst fem år. När du har valt att starta utbetalningen behöver hela kapitalet placeras i fonder för att utbetalningarna ska gå att genomföra rent praktiskt.

Om du skulle avlida innan eller under utbetalningstiden får den eller de du har valt som förmånstagare kapitalet i försäkringen. Utbetalningar till förmånstagare ska pågå i minst fem år, eller resten av den utbetalningstid som du har valt om utbetalningen redan har påbörjats.

Premien är till viss del avdragsgill, och utbetalningar från depåförsäkringen beskattas som inkomst av tjänst. Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder eller säljer värdepapper, och du betalar ingen skatt på utdelning i fonder eller aktier. Varje år betalar du istället en avkastningsskatt på ditt sparande oavsett hur värdeutvecklingen har sett ut. För 2015 är skatten 0,24 procent av fondernas värde den 1 januari.

Premien är till viss del avdragsgill, och utbetalningar från depåförsäkringen beskattas som inkomst av tjänst. Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder eller säljer värdepapper, och du betalar ingen skatt på utdelning i fonder eller aktier. Varje år betalar du istället en avkastningsskatt på ditt sparande oavsett hur värdeutvecklingen har sett ut. För 2015 är skatten 0,24 procent av fondernas värde den 1 januari.

Kontakta någon av våra försäkringsrådgivare på ditt närmaste SEB-kontor eller din försäkringsförmedlare. Du kan även nå oss på telefon 077-11 11 800. Där har vi öppet måndag–fredag 8–18. 

Avgiften för administrationen är 0,90 procent av försäkringens värde per år, och 290 kronor i fast årlig avgift (som sätts efter aktuellt prisbasbelopp). Dessutom tillkommer en fondförvaltningsavgift på 0,3–2,5 procent av fondandelarnas värde (beroende på vilka fonder som du har valt), och om du handlar med värdepapper i depån tillkommer transaktionsavgifter. Vi säljer av fondandelar åt dig för att betala in avkastningsskatten och försäkringens avgifter.

Priser för handel i depå i depåförsäkring

Aktier
  Kontor/telefon Internetbanken
Nordiska aktier 0,45 % 0,30 %
På del över 1 miljon kr 0,30 % 0,30 %
Lägsta kurtage per affärsnota 150 kr 100 kr


Strukturerade Placeringar

  Kontor/telefon Internetbanken
Kapitalskyddade placeringar 0,45 % 0,30 %
Övriga obligationer 0,45 % 0,30 %
Vid köp över 1 miljon kr 0,30 % 0,30 %
Indexbevis 0,65 % 0,30%
Förlagsbevis 0,45 % 0,30 %
Lägsta Kurtage per affärsnota 150 kr 100 kr


Övriga svenska värdepapper

  Kontor/telefon Internetbanken
Aktiekorgbevis 0,65 % 0,30 %
Teckningsoptioner 0,65 % 0,30 %
Börsnoterade konverteringslån 0,45 % 0,30 %
På del över 1 miljon kr 0,30 % 0,30%
Lägsta kurtage per affärsnota 150 kr 100 kr
Börshandlade fonder 0,45 %  0,30 %
Lägsta kurtage per affärsnota 150 kr 100 kr

 

 

Customer service
;