Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så undviker du misstagen vid en skilsmässa eller separation

Hur klarar man bäst av en skilsmässa? Mia Pethrus, som arbetar med familjerådgivning, ger här tips och råd till dig som befinner sig i en separation.

Att skiljas är ofta en livskris med flera faser. Det är viktigt att tänka på att man kan ha hunnit olika långt i processen inledningsvis. Tänk därför på att vänta in den andra som kan befinna sig i chock och stor sorg. Det underlättar samarbetet, förklarar Mia.

– Många som söker hjälp hos oss på familjerådgivningen är både rädda och arga. De känner sig kränkta och försvårar därför för varandra. Att bli lämnad eller att lämna kan skapa stor rädsla för hur man ska klara ett liv på egen hand och oro för hur man ska orka. Det är därför viktigt att tidigt börja ta hand om sina känslor och allt praktiskt som en separation för med sig.

Att lyssna är en konst

Många par har svårt att lyssna på varandra, menar Mia. Ofta bråkar man om ansvarsområden. Vem tar initiativ och vem är passiv är ett annat vanligt konfliktområde.

– Missförstånd kring vad den andre menar, kränkande ordval och en kylig ton kan leda till attack och försvarsbeteenden som är svåra att bryta. När båda parter i relationen utvecklar konsten att lyssna skapas tillit och trygghet.

Det allra viktigaste är att urskilja vad barnen behöver för att skapa en trygghet trots att familjen befinner sig i en kris och livsförändring.

Samarbeta kring barnen

När det finns barn med i bilden rekommenderar Mia att föräldrarna snabbt ser till att samarbeta kring barnen så att de får det så tryggt och förutsägbart som möjligt.

– Det vanligaste misstaget är att man är alltför fokuserad på sina egna tankar och känslor att barnens mående blir eftersatt.

Det allra viktigaste är att urskilja vad barnen behöver för att skapa en trygghet trots att familjen befinner sig i en kris och livsförändring. Barn tar ofta på sig skulden i en skilsmässa och vill försöka återförena föräldrarna.

– Se till att de inte blir budbärare eller tar på sig ett alltför stort ansvar i olika frågor som egentligen är vuxnas ansvar. Tillåt dem att sörja och att älska båda sina föräldrar. Osämja får ni ta vid andra tillfällen, till exempel hos familjerådgivningen, men inte över huvudet på barnen.

Vilka råd har du till dem som skiljer sig?

– Fokusera på barnen och ta hand om dig själv. Umgås med vänner som är lätta att vara tillsammans med och som visar dig medkänsla. Knyt band med ditt nätverk och ursprungsfamilj. Unna dig att reflektera och sörja så att du kan börja blicka framåt. Om det är en alltför smärtsam separation rekommenderar jag att själv gå i terapi. En skilsmässa kan medföra att man tappar socialt umgänge och även leda till sjukskrivning. Då kan terapi vara ett bra stöd.

Hur berättar man om skilsmässan på bästa sätt till barnen, övrig släkt och vänner?

– Prata först ihop er hur ni vill informera barnen. Förklara sedan på ett så konkret och tryggt sätt som möjligt. Det är viktigt att barnen snabbt får information om hur ni planerar för deras framtida boende, dagis och skola. De vill ofta ha svar på hur förändringarna kommer att se ut. Släkt och vänner kommer också drabbas av starka känslor och osäkerhet. Gör klart för er hur ni vill fortsätta relationen med vänner och värna om släktbanden runt barnen.

Hur går en familjerådgivning till?

– Samtalet pågår under cirka 90 minuter. Hemvistkommunen subventionerar cirka fem samtal. Om man har behov av fler samtal bekostar man det själv. I mycket akuta fall kan kommunen subventionera en förlängning. I början är det oftast bara den ena parten i relationen som vill gå och prata med en familjerådgivare. Men efter något samtal är ofta båda parter lika motiverade att ta tag i relationen och samarbeta.

– Många som kommer till mig beskriver problem med kommunikationssvårigheter och behov som inte blir tillgodosedda. Samtalen ger en möjlighet att tillsammans formulera det som upplevs svårt i relationen. Paret får chans att lyssna på varandra, reflektera och tillsammans fundera över sina behov och känslor för att komma fram till nya lösningar.

Kan man förbereda sig på något sätt inför samtalen?

– Absolut. Fundera på vad det är som blir problem i vardagen, vilka av dina behov som inte tillgodoses och hur du skulle önska att det var. Vad har lett fram till att en eller båda vill separera? Det är också viktigt att formulera det som är bra och som upplevs som styrkor i relationen. De positiva upplevelserna kan bli vägledande hur vi tillsamammans tar oss an ett förändringsarbete som gör det möjligt att samarbeta. Samarbete är en förutsättning om det finns barn med i bilden.
– Det är inte helt ovanligt att man faktiskt bestämmer sig för att fortsätta leva ihop. När man tillsammans formulerar svårigheterna under samtalen får man ofta syn på nya möjligheter.

Tre tips från Mia Pethrus, familjerådgivare

  • Samarbeta kring barnen och ge dem tidigt svar på praktiska frågor om deras hem och skola.
  • Vänta in varandra – ni kan ha hunnit olika långt i den mentala processen.
  • Ta hand om dig själv, reflektera och umgås med vänner som ger dig energi.

Bli kund

Nu kan du som har Mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund på 3 minuter

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.