Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Aktietips för långsiktiga investeringar

Kvinna arbetar vid bärbar dator.

Trots en svagare global ekonomisk tillväxt finns områden där efterfrågan fortsatt kan vara stark. Elektrifiering, hållbarhet, digitalisering och auto­matisering är potentiella framtida tillväxt­områden som bör ha bra motstånds­kraft i dessa turbulenta tider. Årets generella börs­nedgång kan vara ett bra tillfälle att investera i sektorer och företag med positiva långsiktiga utsikter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Denna text är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning.

Automatisering viktigt verktyg för framtida utveckling

Automatisering blir ett viktigt verktyg för företagens framtida utveckling. Genom att skapa fler och större möjligheter inom flexibilitet och effektivitet kan bolag reducera kostnader och därigenom öka sin lönsamhet. En av drivkrafterna till ökad automatisering är nya lösningar som är en kombination av ny avancerad teknik, mer data och bättre mjukvara. Med data från nya moderna sensorer med högre precision skapas helt nya förutsättningar för ett effektivare flöde av tjänster och produkter i hela värdekedjan från inköp till leverans.

Inte bara kostnadsargument

Under 90-talet flyttade många svenska företag sin produktion från västra Europa och USA till närliggande lågkostnads­länder i Östeuropa och Mexiko. Inköpen blev även vanligare att göra från länder i Asien, speciellt Kina. Ökat välstånd, stigande löner och ökade tillverknings­kostnader i dessa länder, kombinerat med mer komplexa leveranskedjor, har sett till att fördelarna minskat för dessa länder. Geopolitisk osäkerhet, minskat beroende av enstaka leverantörer är ytterligare drivkraft till att förändra och förbättra produktions- och leverantörs­strukturen.

Krympande arbetsför population, svårighet att hitta rätt kompetens och därför stigande lönekostnader samt flaskhals­problem inom leveranser av både insatsvaror och färdig­producerade produkter och tjänster är ytterligare argument för automatisering. Lägg till det gemensamma globala miljö- och hållbarhetsmål med ambition att kraftigt reducera utsläppen av växthusgaser.

Kriget i Europa och pandemin har tvingat företag att agera för att kunna parera externa händelser, öka flexibiliteten och minska kostnaderna. Ett sätt att minska omkostnaderna är att skala ned lönekostnader och öka andelen teknik och kapital i hela värdekedjan samt att automatisera manuella processer. Automatiseringen kan också ge snabbare utveckling av nya produkter och tjänster samt förbättra flexibiliteten och kvaliteten. Ökad produktions­effektivitet skapar förutsättningar att bygga strukturer i USA och västra Europa som är lika kostnads­effektiva som etableringar i lågkostnads­länder (om kostnad för logistik och transporter ingår i kalkylen).

Den tekniska utvecklingen

Dagens nya högteknologiska sensorer som kameror, lidar, radarenheter, laser, med mera förändrar helt möjligheterna för automationen. Förutom den tekniska visuella möjligheten för datorer och robotar är mätning av temperatur, tryck, varvtal och flöden viktiga parametrar. Nästa steg är en snabb, säker och tillförlitlig uppkoppling av data till och från sensorerna till mjukvaru­systemen som reagerar på avvikelser eller till skärmar för visualisering av flöden. En del av denna utveckling är att föra över fysiska objekt till virtuella modeller av verkligheten. För att optimera automatiseringen ska systemen vara självlärande och självför­bättrande. Det är en anledning till att maskin­inlärning och artificiell intelligens förväntas vara ett allt vanligare inslag i framtida processer. Nedan ger vi exempel på företag som kan gynnas baserat på exponering mot megatrender där automatisering är en del av tillväxt­potentialen.

Ericsson har en uttalad strategi att växa inom företags­marknaden med nya lösningar och mjukvara när datamängderna ökar på grund av att fler enheter kopplas upp. Den nya tekniken är bland annat viktig för att framtidens automatiserings­lösningar i fabriker, gruvor, hamnar och transporter ska bli verklighet.

För Telia är trenden tydlig att tillväxten inom abonnemang för maskin till maskin­kommunikation från uppkopplade enheter har en accelererande tillväxttrend där Sverige har högst tillväxt.

Bolidens gruvor har en världsledande produktivitet vad gäller malmbrytning per arbetstimme. En förklaring är att deras automatiserings­grad är högre än konkurrenternas vilket reducerar risken i verksamheten vid fallande priser. Den nya teknologin har också inneburit att planeringen av driften förbättras då de som arbetar ovan mark i realtid kan följa vad som sker längre ned i gruvorna. Bättre planering minskar utsläpp och ökar arbetssäkerheten.

Hexagon är ett av Stockholmsbörsens större bolag som erbjuder en ledande plattform inom automatisering. Kombinationen av både avancerade sensorer för exakt tredimensionell positionering och programvara för data­behandling kan avancerade lösningar skapas som reducerar manuellt arbete inom sektorer så som gruvor, fordon, elektronik, energi, flyg och försvarsverksamhet.

ABB har ett brett erbjudande av lösningar för automatiserade processer, som hårdvara för visualisering till mjukvara och robotar. Speciellt inom det senare området och inom process­industrier som pappers­produktion, olja och gas har bolaget sedan länge en stark position och ett starkt erbjudande. ABBs sensorer för att mäta temperatur, tryck, flöden och nivåer förväntas ha en god tillväxt de kommande fyra åren.

SKF har en ambition att växa inom övervakning av maskiner och sälja cirkulära och automatiska smörjsystem till sina kunder. Bolaget har som mål att öka värdeskapandet i varje region och minska antalet fabriker genom ökad automatiserings­grad.

Stora möjligheter

Marknadspotentialen är troligen stor inom automatisering när allt fler höjer sina ambitioner. Automatisering ökar inte bara produktiviteten och lyfter lönsamheten utan har också många andra fördelar med exempelvis minskade utsläpp, flexibiliteten, säkerheten, både för anställda och i värdekedjan, och kvaliteten. Tillväxtutsikterna i sektorn kan därför vara positiv även i en värld där konjunkturen mattas av under 2023.

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg, Investment Strategy

Roger Törnkvist

Placeringsstrateg, Investment Strategy

Roger Törnkvist