Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Marknadsturbulensen – hur påverkas marknader och ekonomi?

Américo Fernández

De senaste dygnen har nyhetsflödet i medierna präglats av marknadsturbulensen efter de akuta problemen i ett par amerikanska nischbanker. Vår privatekonom Américo Fernández reder ut hur det som hänt påverkar aktiemarknaderna och din privatekonomi.

Hur påverkar det som sker i USA börsen och mig som sparar i aktier och fonder?

I det korta perspektivet har det lett till en del turbulens på aktiemarknaderna. Särskilt banksektorn har drabbats av fallande aktiekurser då många funderar på hur stora problemen kan vara i sektorn som helhet. Amerikanska myndigheter har på ganska kort tid vidtagit åtgärder i syfte att lugna marknaderna vilket gjort att effekterna har begränsats något. Händelseförloppet är fortfarande i ett tidigt skede vilket innebär att det ännu inte går att utesluta att det får spridningseffekter till flera amerikanska företag och banker.

För den enskilde spararen bör detta ses som en påminnelse om att börsen alltid är förknippad med en högre risk, men också vikten av riskspridning i sitt sparande. Även om nyhetsbevakningen fokuserar på nedgången så finns fortfarande branscher och företag som går i motsatt riktning. Och för den som månadssparar gäller det att hålla fast vid den klassiska privatekonomiska devisen – ”sitt still i båten”. Inte minst i turbulenta tider finns risken att man säljer i panik för sen köpa in sig igen på toppen. Fördelen med ett månadssparande är att man köper i både upp- och nedgångar. I turbulenta tider som nu får man alltså fler fondandelar för samma månadspeng vilket man kan glädjas åt när marknaden vänder.

Vad kan det betyda för mina pensioner?

Den pågående turbulensen har en begränsad effekt på våra pensioner. Den största delen av pensionen, inkomstpensionen, är ett så kallat fördelningssystem. Förenklat innebär det att de som arbetar och betalar in till pensionssystemet, de pengarna betalas direkt ut till dagens pensionärer. Börsrörelserna har därmed ingen direkt koppling, snarare spelar löneutveckling och arbetsmönster en större betydelse.

De som närmar sig pensionen har dessutom i stor utsträckning så kallade förmånsbestämda tjänstepensioner vilket betyder att arbetsgivaren utlovat en viss förmån. Den yngre generationen däremot har mestadels avgiftsbestämda tjänstepensioner vilket innebär att individen själv avgör hur pengarna ska förvaltas. Då har börsens utveckling större påverkan. Dock har de tiden till sin fördel, alltså många år innan pengarna ska användas och därmed goda möjligheter att återhämta sig innan det är dags för pension.

Kan situationen påverka mina boräntor?

Bolåneräntorna styrs mestadels av Riksbankens agerande. Om oron består kan den ekonomiska utvecklingen i stort bromsa in, vilket bland annat kan dämpa Riksbankens behov av ytterligare räntehöjningar. Inflationen är dock fortfarande hög i Sverige. Det talar ändå för att fler räntehöjningar ligger i korten vilket kommer pressa upp bolåneräntorna ytterligare innan vi ser en topp.

Kan det som sker i USA påverka mitt sparande på bankkontot?

Nej, inte givet det vi vet nu. Enligt Finansinspektionen har de svenska storbankerna inga egna stora direkta exponeringar mot de amerikanska banker som nu har fått problem. Myndigheten bedömer att det finns en betydande motståndskraft i det finansiella systemet och att stabiliteten inte påverkas. I Sverige finns dessutom en statlig insättningsgaranti som innebär att du som kontohavare får ersättning av staten för insatta medel, upp till ett maxbelopp, om banken där du har dina pengar skulle försättas i konkurs eller om Finansinspektionen av annat skäl beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Américo Fernández, Privatekonom, SEB
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández