Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Känner du dig orolig för din pension? Då är du inte ensam…

Allmän pension, tjänstepension och eget pensionssparande – det kan vara svårt att greppa hur allt hänger ihop. Hos många svenskar finns också en oro för att pensionspengarna inte ska räcka. ”Vi behöver göra det lättare att relatera till och planera sin pension”, säger Amie Berglund, privatekonomisk analytiker på SEB.

Visste du att två av tre svenskar är oroliga för att deras framtida pensionsutbetalningar inte ska räcka? Också varannan ung person uppger sig vara orolig, trots decennier kvar till pensionen. Det visar SEB:s Sparkollen, en undersökning som görs i samarbete med Demoskop.

– Oron för låga pensioner är stor och många tror också att de inte kan påverka sin framtida pension, vilket är en missuppfattning. Det finns alltså ett tydligt behov av att öka medvetenheten om allt man faktiskt kan göra, säger Amie Berglund, privatekonomisk analytiker på SEB.

Amie betonar också att det nu har blivit viktigare än någonsin att ta hand om sitt pensionssparande.

– Att vi lever allt längre och i allmänhet börjar jobba senare i livet gör att framtidens pensionärer får sämre förutsättningar. Helt enkelt ska ett kortare arbetsliv betala för ett växande antal år som pensionär. Just därför är det av extra stor betydelse att göra aktiva val för sin pension, redan tidigt i arbetslivet.

Vilken roll kan då en bank spela för att öka pensionsmedvetenheten?

–  En förutsättning för att kunna göra aktiva val och fatta välinformerade beslut är att ha kunskap om pensionssystemet och vad som påverkar pensionen. Därför behöver vi göra det lättare, inte minst för unga, att relatera till och planera sin pension.

– Vi brukar prata om pensionspyramiden, men ett alternativ kan vara att prata om pensionen som ett hus. Hus finns i olika färger, former och storlekar, och behöver byggas, vårdas och anpassas – precis som vår pension. Att beskriva pensionen i sådana termer kan göra det enklare att förstå hur allting hänger ihop och på vilka sätt vi kan påverka vår pension, avslutar Amie.

Läs mer i SEB:s nya rapport Rum för framtiden
SEB Sparkollen extrafrågor: Pension

(1.52 min)

(2.04 min)

(1.27 min)

(1.54 min)

Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund