Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Byggnadslån

Vårt byggnadslån är ett huslån för dig som vill bygga nytt hus, göra en utbyggnad eller renovera. Byggnadslån fungerar i stort sett som en vanlig kontokredit, och du använder krediten i takt med att bygget framskrider. När bygget är klart hjälper vi dig att lägga om byggnadslånet till ett eller flera bolån.

Fakta om Byggnadslån

  • Ett byggnadslån fungerar som en kredit där du endast betalar ränta på det belopp som utnyttjas i takt med att byggnationen framskrider.
  • Du e-postar fakturor från entreprenören till oss för betalning alternativt överföringar från byggnadslån till ditt byggkonto.
  • Från Byggkontot med betalservice betalar du själv mindre fakturor via internetbanken privat.

Du ansöker om byggnadslån genom att fylla i ansökningsblanketten nedan. Skriv sedan ut den och skicka in till oss.
Ansökan lånelöfte byggnadslån

Kostar projektet mindre än 1 miljon kronor?
Ring i så fall vår bolånegrupp på 0771-23 75 00, måndag–fredag 8-20, så får du hjälp.

1. Ansök om lånelöfte

I ansökan fyller du i den totala kostnaden för ditt byggprojekt, hur mycket du vill låna under byggtiden och när arbetet är klart. Även uppgifter om din ekonomiska situation ska fyllas i. Du kan låna minst 1 miljon kronor och din egen insats ska vara minst20 procent av produktionskostnaden.

2. Vi skickar villkor

Vi bedömer din ansökan om ditt önskade lånebelopp. När vi beviljat din ansökan skickar vi ett skriftligt lånelöfte till dig. Det innehåller de villkor som måste vara uppfyllda. Tänk på att inte skriva under några avtal innan vi kontrollerat att villkoren är uppfyllda.

3. Köp av tomt

Oftast börjar en nybyggnad med att fastigheten (tomten) ska betalas. Kontakta oss minst två veckor innan tillträdet så att vi hinner få de handlingar som krävs undertecknade i god tid före köpet.

4. Du får en byggnadskredit och ett byggkonto

Byggnadslånet består av två delar: dels en byggnadskredit som utgör huvuddelen av det beviljade lånet, dels ett byggkonto som består av en begränsad del.

  • Byggnadskredit används för att betala tomten, lagfarts- och pantbrevskostnader, bankens avgifter och fakturor mot spärrförbindelse. Spärrförbindelse innebär att vi reserverar en del av kreditbeloppet för entreprenörens eller leverantörens räkning. 
  • Byggkonto är ett vanligt privatkonto med kredit och innehåller pengar som du disponerar själv. Du använder kontot till att betala övriga fakturor och egna utlägg. Observera att samtliga betalningar från byggkontot ska kunna styrkas med faktura eller kvitto. Du betalar ränta på det belopp du utnyttjar och räntan dras från byggnadskrediten och byggkontot kvartalsvist.

5. När bygget är klart

När huset är klart ska en kopia på slutbeskedet från kommunen skickas till oss. Det ska också göras en slutvärdering. När vi har fått slutvärderingen kontaktar vi dig för rådgivning inför slutplaceringen av byggnadslånet. Vi utfärdar bolåneskuldebrev och skickar till dig. När vi får tillbaka dem betalas bolånen ut och byggnadslånet (byggnadskrediten och byggkontot) avslutas.

Om du har frågor

Du är välkommen att ringa byggnadslånegruppen på 0771-42 50 60 om du har frågor om ansökan eller något annat.

Byggnadslånegruppen svarar måndag till fredag klockan 9–17.

Kontakta oss

Om ditt projekt kostar mindre än en miljon, ring vår byggnadslånegrupp måndag–fredag klockan 9–17.
Om ditt projekt kostar mer än så, klicka på länken och fyll i formuläret så kontaktar vi dig.
Jag vill bli kontaktad 

Customer service