Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Amorteringskrav

I juni 2016 började ett nytt amorterings­krav, även kallat amorterings­regler, att gälla. Kraven skärptes ytterligare den 1 mars 2018. I korthet innebär reglerna att om du vill låna mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt, måste du amortera ytterligare en procent­enhet ovanpå befintliga amorterings­krav.

Amorteringskrav och amorteringsregler

I juni 2016 började ett nytt amorteringskrav, även kallat amorteringsregler, att gälla. Huvudregeln är att

  • alla nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent måste amorteras med minst 2 procent varje år och
  • lån under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år tills belåningsgraden är 50 procent.

Om du vill ändra hur mycket du amorterar varje månad när lånet har nått en lägre belåningsgrad, behöver du kontakta oss.

Det finns även ett amorteringskrav som utgår från din inkomst. Det gäller för nya bolån eller om du höjer ett bolån som du redan har och innebär att du som lånar behöver betala av 1 procent till på lånet per år, om lånesumman är mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt.

Om du höjer ett befintligt bolån och når en gräns för amorteringskrav kan du välja att betala av den nya delen av skulden på högst 10 år, istället för att amortera 1–3 procent på hela skulden. Om du köper nyproduktion kan vi bevilja amorteringsfrihet upp till fem år om det finns goda skäl för det. Men vi rekommenderar alltid att du amorterar enligt huvudregeln.

Amorteringskrav – gamla lån

De bolån du redan har påverkas inte av det skärpta amorteringskravet. Reglerna gäller bara nya bolån och de som utökar sina befintliga bolån efter den 1 mars 2018.

Amorteringskrav – nyproduktion

Om du köper nyproduktion kan vi bevilja amorteringsfrihet upp till fem år om det finns goda skäl för det. Men vi rekommenderar alltid att du amorterar enligt huvudregeln.

Räkneexempel: Så påverkar amorteringskrav bolån

Du och din partner har en sammanlagd inkomst på 50 000 kronor i månaden. Ni vill låna 3 miljoner kronor till en bostad värd 4,6 miljoner kronor. Då behöver ni amortera 2 procent av lånebeloppet per år, vilket blir 5 000 kronor per månad i amortering. Det beror på att er belåningsgrad är 65 procent (1 procents amortering) och att skulden är större än 4,5 gånger er årsinkomst (1 procents ytterligare amortering).

Tillfälligt undantag från amortering under coronapandemin

Från och med 1 september 2021 återinfördes amorteringskravet för bolån. Du som haft amorterings­frihet fram till och med augusti behöver inte göra något. Amorteringen startar per automatik i september. På internetbanken under profilmenyn – Mina dokument och avtal och fliken Villkorsbilagor hittar du dina fullständiga villkor (t.ex. vilket amorteringsbelopp som du har och när första amorteringsdag är).

Mina dokument och avtal

Customer service