Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Amorteringsfritt bolån

Under vissa omständigheter kan du få ett amorteringsfritt bolån, till exempel om du har en belåningsgrad under 50 procent. I en del situationer kan du också ansöka om amorteringsfrihet under en begränsad period. Det kan exempelvis handla om arbetslöshet eller kraftigt ökade kostnader som du inte hade kunnat förutse när du tog lånet. Om du köper en nyproducerad bostad kan vi bevilja amorteringsfritt bolån upp till fem år.

Vanliga frågor och svar om amorteringsfrihet

Om hushållets ekonomiska förutsättningar har försämrats väsentligt kan du ansöka amorteringsfrihet. Det kan till exempel handla om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller liknande. Men det kan också vara aktuellt om att ett hushåll får så kraftigt ökade utgifter, till exempel för stigande elkostnader, att hushållets ekonomiska marginaler krymper markant. För att räknas som särskilda skäl måste omständigheterna inträffa efter att du tog lånet. Alltså att det har skett något oväntat, som du inte hade kunnat förutse vid lånetillfället. Att ett hushåll är räntekänsligt och påverkas när låneräntan höjs är inte i sig ett särskilt skäl.

Du eller en eventuell medlåntagare kan ansöka om amorteringslättnad. Alla personer som står som låntagare på lånen behöver vara överens och införstådda med förändringen. Du kan ansöka oavsett om du har rörlig eller bunden ränta på dina bolån.

För att du ska kunna få amorteringsfrihet vid nästa betalning måste din ansökan komma in senast vid månadsskiftet till den månad då du vill påbörja din amorteringsfrihet. Om du exempelvis ansöker om amorteringsfrihet innan 30 september och den godkänns, startar amorteringsfriheten i oktober.

Vi hanterar ärendena i tur och ordning och återkommer så snabbt som möjligt. När vi gjort en bedömning din ansökan skickas ett meddelande via internetbanken. Du får även en ny villkorsbilaga via internetbanken eller via post.

Ja, om du köper en nyproducerad bostad kan vi bevilja amorteringsfritt bolån upp till fem år, om det finns goda skäl för det. Men vi rekommenderar alltid att du amorterar enligt huvudregeln.

 

Du ansöker via internetbanken. Logga in och tryck sedan på ditt namn, välj Meddelanden och utskick, tryck på fliken Meddelanden därefter Skriv ett nytt meddelande. Välj kategorin Lån och sedan Amorteringsfrihet.

Finansinspektionen gjorde den 20 september ett uttalande som kunde tolkas som att låntagare generellt kan få amorteringsuppehåll. Det har inte gjorts några förändringar av regelverket och precis som tidigare krävs det särskilda skäl för att vi ska kunna ge amorteringsfrihet, till exempel inkomstbortfall till följd av sjukdom eller arbetslöshet. Finansinspektionen har därför publicerat ett förtydligande om detta.

Det kan vara aktuellt med amorteringsfrihet om att ett hushåll får så kraftigt ökade utgifter, till exempel för stigande elkostnader, att hushållets ekonomiska marginaler krymper markant.

Finansinspektionen säger att höjda låneräntor inte är ett särskilt skäl i sig. Finansinspektionen har alltså inte beslutat om några allmänna dispensmöjligheter från amorteringskraven för tillfället. Vi kan därför inte bevilja amorteringsfrihet  om det inte finns särskilda skäl.

Customer service