Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Depåförsäkring

Flexibelt pensionssparande för dig som vill välja själv

  • Kombinera olika sparformer
  • Skapa din egen unika portfölj
  • Betala ingen skatt på vinster och utdelningar

Flexibelt pensionssparande för dig som vill välja själv

  • Kombinera olika sparformer
  • Skapa din egen unika portfölj
  • Betala ingen skatt på vinster och utdelningar

Om depåförsäkring

Med vår depåförsäkring styr du själv, eller tillsammans med din rådgivare eller försäkringsförmedlare, över ditt pensionssparande. Om du är intresserad av placeringar och har ett lite större pensionskapital passar den här försäkringen särskilt bra för dig. Du kan blanda fonder med aktier och obligationer.

Trots de avancerade valmöjligheterna är depåförsäkringen enkel att spara i. Du behöver varken ta upp dina affärer i deklarationen eller betala skatt på vinster och utdelningar. Istället betalar du en årlig schablonskatt på värdet, så kallad avkastningsskatt, vilket vi sköter åt dig. Du kan själv följa sparandet, byta fonder och göra dina affärer på internetbanken – när du vill, dygnet runt.

Du kan börja ta ut dina pengar från 55 års ålder och utbetalningarna måste pågå i minst fem år. När du har valt att starta utbetalningen behöver hela kapitalet placeras i fonder för att utbetalningarna ska gå att genomföra rent praktiskt.

Om du skulle avlida innan eller under utbetalningstiden får den eller de du har valt som förmånstagare kapitalet i försäkringen. Utbetalningar till förmånstagare ska pågå i minst fem år, eller resten av den utbetalningstid som du har valt om utbetalningen redan har påbörjats.

Premien är till viss del avdragsgill, och utbetalningar från depåförsäkringen beskattas som inkomst av tjänst. Du betalar ingen kapitalvinstskatt när du byter fonder eller säljer värdepapper, och du betalar ingen skatt på utdelning i fonder eller aktier. Varje år betalar du istället en avkastningsskatt på ditt sparande oavsett hur värdeutvecklingen har sett ut. För 2024 är skatten 0,372 procent av fondernas värde den 1 januari.

Kontakta din försäkringsrådgivare eller försäkringsförmedlare.

Administration: 374kr/år + 0,65% av andelarnas värde/år
Fondavgifter: 0,15 – 3,21% procent i total fondavgift beroende på val av fond. Total fondavgift består av förvaltningsavgifter och andra administrations-  eller driftskostnader, transaktionskostnader samt eventuella resultatrelaterade avgifter. Avgifterna är avräknade i kursen.


Priser för handel i depå i depåförsäkring

Aktier

  Kontor/telefon Internetbanken
Nordiska aktier¹²³ 0,25 % 0,09 %
Lägsta courtage per affärsnota 100 kr 1 kr


Övriga svenska värdepapper

  Kontor/telefon Internetbanken
Aktiekorgsbevis 0,25 % 0,09 %
Teckningsoptioner 0,25 % 0,09 %
Börsnoterade konverteringslån 0,25 % 0,09 %
Börshandlade fonder 0,25 % 0,09 %
Obligationer 0,25 % 0,09 %
Lägsta courtage per affärsnota 100 kr 1 kr

¹ Handlas på en handelsplats i Stockholm.
² Handlas på en handelsplats i Oslo, Köpenhamn eller Helsingfors.
³ Kostnader för hantering av utländska värdepapper kan tillkomma.

Kontakta oss

Öppet måndag–fredag kl 8–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm