Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Boränteråd juli: Positiva signaler trots en avvaktande Riksbank

1 juli 2024

Under politikerveckan i Almedalen meddelade Riksbanken som väntat att styrräntan hålls oförändrad på 3,75 procent. Även om beskedet inte var det svenska bolåntagare hoppats få gömmer det sig många positiva signaler bakom beskedet. Det finns därmed goda förutsättningar för att hösten för med sig en del plånbokslättnader.  

När det ekonomiska strålkastarljuset riktades mot Gotland och politikerveckan i Almedalen var det dags för Riksbanken att meddela sitt räntebeslut. Till skillnad från beskedet i maj var förväntansbilden den här gången att det skulle bli en oförändrad ränta. Och så blev fallet, styrränta lämnades oförändrad på 3,75 procent. Vid en första anblick kan beskedet uppfattas som en besvikelse för många bolåntagare som väntar på att ränte­sänkningarna tar fart med hopp om att det ska sänka de månatliga boende­kostnaderna. Men om man lyssnar på budskapet från Brunkebergs­torg så inger det en del hopp om framtiden och bolåntagare kan fortfarande hålla ”räntesänknings­hoppet” vid liv. Beskedet motiverades med att penning­politiken, i det här fallet ränte­sänkningar, bör anpassas gradvis. Det skulle kunna tolkas som att det fortfarande finns en viss rädsla från Riksbanken att hushållen ska bli alltför positiva och växla upp sin konsumtion kraftigt. Det riskerar i en förlängning att driva upp inflationen och därmed motverka den hittills åtstramande räntepolitiken. 

Men hur mår egentligen svensk inflation? Ja, det finns en del positiva signaler som talar för att inflationen trots orosmoln i form av geopolitik kan hålla sig låg även framöver. I skrivande stund ligger inflationen, mätt som KPIF, på 2,3 procent vilket är strax över inflationsmålet på 2 procent. De långsiktiga inflations­förväntningarna, som återspeglar prisförväntningarna i ekonomin på ett par års sikt, ligger även de runt inflationsmålet. Om man dessutom adderar att löneökningarna är måttliga, konjunkturen fortfarande är svag, en försiktigt stigande konsumtion och dämpade prisplaner från svenska företag, så talar den samlade bilden för att inflationen mycket väl kan hålla sig låg under det närmaste året. 

Inflationen är den ledande indikatorn för var räntan kommer ta vägen närmaste tiden. Riksbanken meddelade som sagt en oförändrad styrränta men hänvisade samtidigt till just de mer positiva inflations­utsikterna (i det här fallet låg inflation). Det motiverade en sänkning av den så kallade räntebanan, en prognos över kommande ränte­sänkningar. Och nu indikerar den mellan 2–3 sänkningar under andra halvåret vilket skulle motsvara en styrränta runt 3,0–3,25 procent mot slutet av året. I bolåne­termer innebär det att den genomsnittliga rörliga bolåneräntan kommer röra sig ned med motsvarande storlek, om än med några månaders fördröjning, och hamna mellan 3,75–4,0 procent. 

Vad väntar då svensk ekonomi när Riksbanken sätter igång med räntesänkningarna på allvar? 

Räntehöjningarna har slagit hårt och brett mot svenska hushåll, främst eftersom en majoritet av svenskarna har helt rörligt på sina bolåneräntor. På sin topp fick de hushållens räntekvot, ränteutgifter i relation till disponibel inkomst, att nå drygt 8 procent vilket var den högsta nivån sedan finanskrisen 2008. Det pressade ner konsumtionen och skuldaptiten till rekordlåga nivåer vilket i en förlängning kylde ner bostadsmarknaden. Till hösten väntas det motsatta och därmed starten på den ekonomiska återhämtningen. För hushåll kommer det successivt att innebära lägre räntekostnader vilket kommer frigöra utrymme för mer konsumtion som främjar svenska företag och ekonomin. Med fler positiva konjunktursignaler kommer också högre riskaptit vilken tendererar att vara positivt för bostads­marknaden eftersom fler vågar göra affärer. Dessutom innebär den låga inflationen att det återigen öppnar dörren för en expansiv finanspolitik. Och fanns det något som lyste som en stark stjärna under Almedalsveckan så var det mantrat från regeringen – ”Inflationen är besegrad” – vilket på ”politiska” innebär att mer pengar i plånböckerna väntar till höstbudgeten. Men till dess, njut av sommaren och ta en efterlängtad paus från inflation och räntor som med säkerhet kommer dominera den ekonomiska dagordningen även i höst.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Aktuella bolåneräntor

Här kan du se och jämföra våra aktuella bolåneräntor. Kom ihåg att hos oss är din bolåneränta individuell och kan därför bli lägre än vår ordinarie ränta.

Kvinna vid frukostbord som håller i en mobiltelefon.

Vanliga frågor om bolån

Vi får många frågor om bolån från kunder som funderar på att köpa bostad eller som vill ändra ett befintligt lån. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna vi får.

Kvinna står vid ett skrivbord framför ett fönster