Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Boränteråd juni: Ett skifte i ränteklimatet är ett faktum

3 juni 2024

Riksbankens senaste sänkning av styrräntan är startskottet för ett nytt ränteklimat till bolåntagarnas fördel. Nu väntar en period av normalisering vilket kommer pressa ner räntekostnaderna, men hur ska man fördela sin ränteportfölj i väntan på hela effekten?

Med Riksbankens senaste räntebesked kom också ett tydligt skifte av ränteklimatet. Efter 8 år av väntan kom till slut den första räntesänkningen i början på maj. Ett minst sagt glädjande besked för landets bolåntagare. Med beskedet kom också en vändpunkt för det tuffa ränteklimat som många upplevt de senaste åren. Riksbanken skickade ett tydligt budskap; Inflationen har kommit ner vilket möjliggör för en första räntesänkning. Och blickar man framåt, givet att inflationen fortsätter att hålla sig låg öppnar det upp för ytterligare två sänkningar under 2024. Effekten för bolåneräntorna var nästan omgående. Den rörliga 3-månadernsräntan, som är den bolåneränta som har närmast koppling till styrräntan, sänktes av de flesta bankerna med motsvarande storlek på 0,25 procentenheter. 

SEB:s prognos är något mer optimistisk än Riksbankens. När vi väger ihop inflationen här och nu, inflationsförväntningarna och företagens prisplaner så talar det samlat för att inflationen inte bara kan hålla sig låg utan kan sjunka ytterligare och under en viss period hamna under inflationsmålet på 2 procent. Det gör att vi förväntar oss att Riksbanken sänker ytterligare tre gånger under året. Med det sagt så bör man som läsare av detta boränteråd alltid ha med sig att det är en prognos, en bästa gissning, och inte ett löfte. Men icke desto mindre så har vi nu sett ett tydligt startskott för ett nytt ränteklimat som väntas skapa extra luft i de flestas plånböcker. Men med hur mycket och hur snabbt får sänkningarna effekt på den enskildes plånbok? Ja, det beror förstås på om du har rörlig bolåneränta, var du befinner dig i tremånadersbindningstiden och hur stort bolån du har. 

För den som har 3 miljoner kronor i bolån med rörlig ränta rör sig den enskilda sänkningen om drygt 600 kronor lägre räntekostnad i månaden. Om vi dessutom adderar ytterligare tre sänkningar kan räntekostnaden sjunka så mycket som totalt 2 500 kronor i månaden. Med största sannolikhet kommer den effekten först runt årsskiftet. Blickar vi mot 2025 och de privatekonomiska stjärnorna står rätt väntas ytterligare tre sänkningar av Riksbanken vilket skulle motsvara en styrränta på 2,25 procent jämfört med dagens 3,75 procent. 

Hur ska man då fördela sin ränteportfölj under en normaliseringsperiod? Utgångsläget för den stora majoriteten är att välja rörlig ränta, närmare bestämt runt 60 - 70 procent av hushållen. De som väljer att binda tenderar att göra det med relativt kort löptid, 1 - 2 år. Dagens genomsnittliga rörliga bolåneränta ligger runt 4,75 procent och om Riksbanken fortsätter leverera räntesänkningar enligt SEB:s prognos bör det innebära en genomsnittlig tremånadersränta på 3,25 procent om drygt ett år vilket i historiska mått fortfarande är en låg räntenivå. Plånbokseffekten blir alltså inte direkt utan successiv över en längre period. Dessutom bör den enskilde också ta ställning till risken för bakslag, alltså att vissa räntesänkningar inte blir av eller skjuts på framtiden – vad händer då med din privatekonomi? Är det något du mäktar med eller behöver du sänka räntekostnaden här och nu?

Då kan man snegla på olika bundna bolåneräntor vilket för de flesta skulle innebära en 1-årig bolåneränta. I skrivande stund ligger en sådan runt 4,4 procent vilket många förmodligen upplever som en relativt liten skillnad i räntekostnad. För den som har marginaler i privatekonomin finns alltså ekonomiska fördelar med att ligga kvar på rörligt eftersom det väntas vara mer gynnsamt än den bundna 1 - åriga räntan. Den som behöver få ner räntekostnaderna här och nu bör i stället överväga löptider runt 2 - 3 år som i dagsläget kan ge dig närmare en hel procentenhet i lägre räntekostnad. Men även i ett sådant läge finns det goda anledningar att gå försiktigt fram i hur mycket du väljer att binda. Den privatekonomiska grundprincipen att diversifiera, alltså en mix av rörligt och bundet, står sig även under en normaliseringsperiod. Det tillåter dig att vara med om räntenedgången men också sänka din räntekostnad här och nu. 

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Aktuella bolåneräntor

Här kan du se och jämföra våra aktuella bolåneräntor. Kom ihåg att hos oss är din bolåneränta individuell och kan därför bli lägre än vår ordinarie ränta.

Kvinna vid frukostbord som håller i en mobiltelefon.

Vanliga frågor om bolån

Vi får många frågor om bolån från kunder som funderar på att köpa bostad eller som vill ändra ett befintligt lån. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna vi får.

Kvinna står vid ett skrivbord framför ett fönster