Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Betalskydd med SEB Credit

Ej öppen för nyteckning

Är en försäkring som täcker din månadskostnad och som löser in eventuellt utestående saldo för kortet om du skulle bli arbetslös eller sjuk, eller om du skulle avlida. Försäkringsförmedlare för Betalskydd är SEB Kort Bank AB.

Vem kan teckna Betalskydd?

Försäkringen kan tecknas av dig som har SEB Credit (tidigare SEB:s Mastercard) och

 • Är bosatt i Sverige, Norge eller Danmark
 • Har fyllt 18 år och är yngre än 63 år
 • Har en tillsvidareanställning eller eget företag och arbetar minst 17 timmar per vecka
 • Är fullt frisk och arbetsför

Försäkringen gäller som längst till den månad du fyller 65 år

Vad omfattar Betalskydd?

Försäkringen omfattar arbetslöshet, hel arbetsoförmåga, kritisk sjukdom och dödsfall. Karenstiden vid sjukdom och arbetslöshet är 30 dagar, och vid arbetslöshet krävs en kvalificeringstid på 120 dagar innan försäkringen gäller. Vid arbetslöshet och hel arbetsoförmåga kan upp till 100 000 kronor betalas ut per skadetillfälle. Vid kritisk sjukdom eller dödsfall kan en engångsersättning på upp till 100 000 kronor betalas ut. Om du har mer än ett kort och har Betalskydd kopplat till flera av dessa utbetalas högst 300 000 kronor totalt.

Vad kostar Betalskydd?

Försäkringen kostar 0,85 % av ditt saldo per månad, det vill säga 8,50 kronor per varje 1 000 kronor som du har handlat för med kortet. Varje månad redovisar vi försäkringspremien på din faktura.

Viktiga undantag

Försäkringen gäller inte vid

 • Existerande sjukdom
 • Frivillig arbetslöshet
 • Självmord
 • Missbruk
 • Särskilt riskfylld verksamhet

Ovanstående information är ett utdrag ur villkoren. De fullständiga villkoren med information om undantag hittar du under ansökan.

Kontakt

 • Försäkringsförmedlare:
  SEB Kort Bank AB
  106 40 Stockholm
  Tel 08-14 70 00
 • Försäkringsgivare:
  SEB Pension och Försäkring AB
  Tel 0771-11 11 800
  106 40 Stockholm
  Vid frågor och skadeanmälan i samband med dödsfall.
 • AXA
  Tel: 08-502 520 63
  Box 7439
  103 91 Stockholm
  Vid frågor och skadeanmälan i samband med arbetslöshet, arbetsoförmåga, sjukhusvistelse eller kritisk sjukdom.