Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Nya villkor för betalkonton och betaltjänster

I samband med årsskiftet skickar vi ut information om att vi ändrar några av villkoren och priserna för betalkonton och betaltjänster, till exempel dina konton, kort och säkerhetslösningar som du använder som privatperson.
De nya villkoren börjar gälla den 19 april 2021.

De viktigaste förändringarna

  • Den 19 april 2021 börjar en ny EU-förordning att gälla. Förordningen ska göra det enklare för dig som använder kort att jämföra olika företags valutaväxlingsavgifter för EES-valutor inom EES*. Det innebär att du får information från oss i vissa fall då du gör ett köp eller ett uttag i en EES-valuta*. Vi uppdaterar därför villkoren för SEB Debit och SEB Debit limited med information om detta. Läs gärna mer i bestämmelse 20.9.

  • Vi uppdaterar våra villkor för BankID och Mobilt BankID (BankID) för att bibehålla tjänstens säkerhet och utöka våra möjligheter att stoppa missbruk av tjänsten. Det innebär att vi i vissa fall har möjlighet att spärra ett BankID eller förhindra att ett nytt BankID ges ut hos oss eller hos en annan bank vid missbruk av tjänsten. Läs gärna mer i bestämmelserna 21.5 och 21.6.

  • Vi förtydligar våra bestämmelser med information om när vi kan komma att lämna ut information till myndigheter, som till exempel Skatteverket. Förtydligandet innebär bland annat en anpassning till nya EU-direktivet om skatterapportering, DAC 6. Läs gärna mer i bestämmelse 14.4.

  • Vi genomför prishöjning på några av våra betaltjänster som du utför på ett bankkontor eller genom telefonbanken. De viktigaste höjningarna gäller utlandsbetalningar, som höjs till 300 kr och din avgift för en extra digipass, som höjs till 250 kr. Läs gärna mer i Bilaga Priser, Bryttidpunkter och Genomförandetider om du vill veta mer. Orsaken till förändringarna är framförallt en marknadsmässig prisanpassning för de tjänster där vi bistår med extra service på våra kontor och telefonbanken.

* Med EES-valuta avses valutorna i dessa länder, exempelvis euro (EUR) eller danska kronor (DKK). Med EES-länder menas EU:s medlemsländer, Island, Liechtenstein och Norge.

Här beskriver vi ytterligare en förändring

Vi lägger till ett användningsområde för SEB ID för unga. Det kommer att kunna användas som säkerhetslösning i SEB Ung, Swish privat och nu också för att verifiera kortköp på nätet när det efterfrågas. Läs gärna mer i bestämmelse 23.1.

Förändringen beror på nya EU-regler om ökade säkerhetskrav för betalningar, exempelvis kortköp på nätet, och innebär att kortköpet i vissa fall kommer att behöva godkännas med SEB ID för Unga.

Om du vill veta mer om de nya reglerna om säkrare betalningar (stark kundautentisering) kan du läsa det här 

 

Så här läser du villkorsbilagorna

För att du enkelt ska se vad vi har uppdaterat har vi byggt upp dokumentet så här:

  • Under respektive villkor som vi har uppdaterat står det från vilket datum det börjar gälla. Om du vill veta vad som gäller fram till dess hittar du alla gamla villkor i ett eget avsnitt längst bak i dokumentet. Exempelvis: Gäller fr.o.m. 2021-04-19 (t.o.m. 2021-04-18 gäller istället villkoret i avsnittet ”Villkor gällande t.o.m. 2021-04-18”).
  • Det datum som står högst upp på första sidan (Gäller fr.o.m. 2020-12-14) är det datum då vi börjar använda den versionen av dokumentet.

Bilagor

Villkor betalkonton och betaltjänster
Terms and conditions in English

Customer service