Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Uppdaterade priser och villkor för betalkonton och betaltjänster

 I samband med årsskiftet skickar vi ut information om att vi ändrar några av villkoren och priserna för betalkonton och betaltjänster, till exempel dina konton, kort och säkerhetslösningar som du använder som privatperson.

De viktigaste förändringarna

Nya priser

Från och med den 1 april 2022 höjer vi våra priser för att kunna fortsätta att förnya och investera i nya, vassa lösningar som till exempel smarta digitala betaltjänster. Senaste gången vi höjde våra priser var 2017.

 • Priset för vårt paket Enkla vardagen höjs från 35 kr/månad till 50 kr/månad
 • Årspriset för SEB Debit höjs från 300 kr/år till 420 kr/år
 • Årspriset för Betalservice via internet höjs från 120 kr/år till 180 kr/år
 • Årspriset för Betalservice via kuvert höjs från 240 kr/år till 300 kr/år.
 • Betalning av Bankgiro eller PlusGiro i kundtjänst höjs från 65 kr/betalning till 150 kr/betalning
 • Öppna Valutakonto höjs från 500 kr/konto till 1 500 kr/konto
 • Övrigt arbete som överstiger standardförfrågningar eller utredning av uppdrag som SEB utfört korrekt och som är äldre än 6 månader höjs från 900kr/timme till 1 400 kr/timme
 • Ny avgift, digipass, skickad till adress i Norden utom Sverige 500 kr
 • Ny avgift, digipass, skickad till adress i övriga världen 950 kr

Nya villkor

Samtidigt ändrar vi även några av villkoren för dina betalkonton och betaltjänster.

 • Vi uppdaterar våra bestämmelser om kort, bland annat vad gäller användningen av digitala plånböcker. Tänk på att om du har lagrat dina kortuppgifter i en digital plånbok, till exempel i en mobil eller på en surfplatta, är det viktigt att du skyddar enheten. Om den mobila enheten kommer bort eller används av någon obehörig är du skyldig att spärra ditt kort. Läs gärna mer i bestämmelserna 20.3.2, 20.5, 20.7 och 20.8.
 • Vi förtydligar våra villkor med information om att betalkonton för privatpersoner (till exempel Privatkontot och Enkla sparkontot) bara får användas för privat bruk och inte för näringsverksamhet. Läs gärna mer i bestämmelse 16.5.1.
 • Engångsöverföringar, stående överföringar och betalningar via Bankgiro och PlusGiro kommer huvudsakligen kunna göras via internetbanken, mobilappen och telefonbanken. Även möjligheten att beställa kontoutdrag och årsbesked på våra bankkontor begränsas. Läs gärna mer i bestämmelse 17.4.1.1.
 • Vi uppdaterar våra bestämmelser om hur vi skickar meddelanden och information avseende underåriga kunder vilket bl.a. innebär att kundens föräldrar kan få meddelanden och information avseende den underårige på Internetbanken privat. Läs gärna mer i bestämmelse 5.11.

Så här läser du villkorsbilagorna

För att du enkelt ska se vad vi har uppdaterat har vi byggt upp dokumentet så här:

Under respektive villkor som vi har uppdaterat står det från vilket datum det börjar gälla. Om du vill veta vad som gäller fram till dess hittar du alla gamla villkor i ett eget avsnitt längst bak i dokumentet. Exempelvis Gäller fr.o.m. 2022-04-01 (t.o.m. 2022-03-31 gäller istället villkoret i avsnittet ”Villkor gällande t.o.m. 2022-03-31”) Det datum som står högst upp på första sidan (Gäller fr.o.m. 2021-12-17) är det datum då vi börjar använda den versionen av dokumentet.

Bilagor

Villkor betalkonton och betaltjänster
Terms and conditions in English

Customer service