Hur lång tid tar en utlandsbetalning?

Om du lämnar ett uppdrag till oss om en utlandsbetalning en vardag före klockan 15.30, så kommer uppdraget att utföras samma dag. Om vi har förkortad öppettid behöver vi istället få ditt uppdrag före klockan 12. Lämnar du in uppdraget efter klockan 15.30 (eller efter klockan 12 vid förkortad öppettid), kommer uppdraget att utföras och pengarna dras från ditt konto nästa vardag.

Om du lämnar uppdraget via internetbanken måste du signera betalningen före klockan 16 för att uppdraget ska bli utfört samma dag (eller före klockan 12.30 vid förkortad arbetstid). Signerar du uppdraget efter klockan 16 (eller efter klockan 12.30 vid förkortad öppettid), kommer uppdraget att utföras och beloppet dras från ditt konto nästa vardag.

SEPA-betalningar

Pengarna når mottagarens bank senast andra vardagen efter att uppdraget utförts, med undantag för betalningar i euro som normalt når mottagaren vardagen efter att uppdragets utförts. Pengarna finns normalt på mottagarens konto samma dag som mottagarens bank tagit emot pengarna om betalningen skickats i någon av EU- och EES-ländernas valutor.

Utlandsbetalningar

Pengarna når mottagarens bank senast tredje vardagen efter att uppdraget utförts. Pengarna finns normalt på mottagarens konto en vardag efter att mottagarens bank tagit emot pengarna. Ibland tar det några dagar extra, beroende på handläggning i betalningsmottagarens bank och det land pengarna skickas till.

Expressbetalning

Vid expressbetalningar är pengarna framme på mottagarbanken en vardag efter att pengarna dragits från ditt konto. Vill du göra en expressbetalning kontaktar du ditt SEB-kontor eller ringer oss på 0771-365 365 så hjälper vi till. Du kan inte skicka expressbetalningar på internetbanken.