Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tjänstepension - skräddarsydd lösning

Har du, ditt företag och dina anställda speciella önskemål kan ett skräddarsytt tjänstepensionsavtal vara lösningen för er.

  • Skräddarsytt utifrån företagets specifika behov
  • Enkel administration
  • Individrådgivning till dig och dina anställda

För verksamheter med mer speciella krav kan vi skräddarsy en lösning. Efter en ordentlig genomgång av ditt företag skräddarsyr vi en TryggPlan som tillgodoser just era behov. Möjlighet till löpande rådgivning och årliga uppföljningar ingår och ger dig och dina anställda en enklare vardag och ett tryggare arbetsliv. Oavsett om det gäller pension, sjuk- och livförsäkringar eller tillgång till snabb vård vid sjukdom eller skada.

Vad kan ingå?

Tjänster

Rådgivning

När du anmält ditt intresse hör vi av oss till dig för att boka in en tid för rådgivning med en av våra försäkringsrådgivare. Tillsammans går ni grundligt igenom verksamheten och de särskilda behov ni har. När vi lärt känna ditt företag och era speciella förutsättningar sätter vi ihop den unika försäkringslösning som passar just dig och dina anställda. Möjlighet till löpande försäkringsrådgivning och årliga uppföljningar ingår.

Individuell pensionsrådgivning

Vi erbjuder både dig och dina anställda tjänstepensionsrådgivning utifrån varje individs behov och förutsättningar. Under rådgivningen, som kan ske på ett bankkontor eller på distans via telefon och med delad skärm, går vi igenom alla delar och val inom tjänstepensionen och hur den hänger ihop med den allmänna pensionen och eget pensionssparande. När det är dags att börja planera för att ta ut sin pension finns vi där och hjälper till att lägga upp en bra plan. Ni kan också ta del av våra experters löpande fondrekommendationer och marknadsanalyser.

Produkter

Pensionssparande

Ett pensionssparande som kompletterar den allmänna pensionen från staten. Premierna är avdragsgilla för dig som arbetsgivare, och vid utbetalning beskattas pensionen som vanlig lön. Tjänstepensionen kan betalas ut från 55 års ålder och under 5-20 år.

Premiebefrielse

En premiebefrielseförsäkring innebär ett skydd vid en längre tids sjukdom genom att försäkringsbolaget betalar premierna för tjänstepensionssparandet och familjepensionen.

Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom kan få konsekvenser för ekonomin. Med hjälp av en sjukförsäkring kan du kompensera inkomstförlusten med upp till 90 procent av lönen. 

Familjepension

Familjepension är ett skydd för familjen och skapar ekonomisk trygghet för familjen genom månatliga utbetalningar om den försäkrade skulle avlida.

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en försäkring som ger dina anhöriga ekonomisk trygghet i form av ett engångsbelopp om du skulle avlida.

Olycksfallsförsäkring dygnet runt

Vår olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk ersättning om olyckan är framme, oavsett när på dygnet eller var det händer.

Vårdförsäkring för snabbare hjälp

En medarbetare som blir sjuk eller skadad kan ändra förutsättningarna för en verksamhet på ett ögonblick. Med våra vårdförsäkringar kan du och dina medarbetare snabbt få den hjälp som behövs inom den privata vården. Det innebär i många fall kortare sjukskrivningar och fler friska medarbetare på plats.

Trygg hälsa förebygger sjukskrivning

Trygg hälsa är en försäkring som förebygger långtidssjukskrivningar. När en medarbetare befinner sig i riskzonen för att bli sjukskriven kan vi hjälpa till att utreda behov och föreslå åtgärder för att undvika eller förkorta den eventuella sjukskrivningen.

Kontakta mig om en skräddarsydd lösning

Lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig för att boka in en rådgivning där vi går igenom din verksamhet och era förutsättningar. Därefter skräddarsyr vi ett tjänstepensionsavtal som tillgodoser just era speciella behov.

Mer om våra tjänstepensionspaket

Pensionskostnader (ålderspension-, sjuk-, familjepension och premiebefrielse)

Enligt den så kallade huvudregeln i inkomstskattelagen får du göra avdrag för premier upp till 35 procent av lönen under beskattningsåret, eller under det föregående beskattningsåret (dock högst 10 prisbasbelopp). Det är endast faktiskt betalda premier som får dras av. Vid en tillämpning av huvudregeln ingår alla tjänstepensionskostnader, såväl ålderspension och efterlevandepension som sjukpension.

Kostnader för tjänstegruppliv, olycksfalls-och vårdförsäkring

Här gäller andra regler för avdragsrätt. Skaffar du TryggPlan informerar vi dig löpande om hur stor del av kostnaden som är avdragsgill.

Vi har flera olika sparformer för pensionssparandet i Trygg®Plan. Val av sparform beror på hur aktiva du och dina anställda vill vara med ert sparande.

Traditionell försäkring

Passar dig som vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha en garanti i grunden.

Läs mer om traditionell försäkring

Fondförsäkring

Passar dig som vill vara aktiv i ditt tjänstepensionssparande och välja fonder själv, följa utvecklingen och byta fonder vid behov.

Läs mer om fondförsäkring

Depåförsäkring

Passar dig som är intresserad av placeringar, aktier och andra värdepapper och som har ett stort pensionskapital att placera.

Läs mer om depåförsäkring


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service