Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Trygg hälsa – för friskare medarbetare

En förebyggande hälsoförsäkring för friskare medarbetare

 • Förebyggande samtalsstöd
 • Professionell rehabplanering
 • Stöd för arbetsgivarens rehabansvar

En förebyggande hälsoförsäkring för friskare medarbetare

 • Förebyggande samtalsstöd
 • Professionell rehabplanering
 • Stöd för arbetsgivarens rehabansvar

Stärk medarbetarna och lönsamheten

En balans mellan psykisk, fysisk och social hälsa på jobbet och i privatlivet är nyckeln till bra resultat för företaget.

Du som arbetsgivare kan bidra genom att arbeta förebyggande inom de här områdena. Då lever du inte bara upp till ditt arbetsgivaransvar utan undviker också höga sjukskrivningskostnader och förbättrar lönsamheten för företaget.

Om Trygg hälsa

Trygg hälsa är en förebyggande hälsoförsäkring som är ett stöd för dig som arbetsgivare och en trygghet för dina anställda.

Det är bra att använda försäkringen så tidigt som möjligt när du upptäcker signaler som kan vara tecken på en kommande sjukskrivning. Till exempel kan en medarbetare som sjukskriver sig allt oftare i kortare perioder, exempelvis vid psykisk ohälsa eller svåra händelser i privatlivet, få möjlighet till samtalsstöd. Samtalen sker under sekretess för medarbetaren och du som arbetsgivare får inte ta del av vad som diskuterats.

Du som har eller tecknar en sjukförsäkring i SEB får 100 % rabatt på Trygg hälsa. 

Samtalsstöd – för medarbetare och chef

Samtalsstöd är en hjälp för den som till exempel känner sig stressad, orolig, nedstämd eller misstänker missbruksproblematik på ett sätt som kan påverka hälsan.

I samtalsstödet ingår upp till tre rådgivande samtal, via telefon eller video, där man beroende av behov kan möta:

 • Psykolog
 • Socionom
 • Jurist
 • Ekonom
 • Hälsocoach
 • HR specialist

Rehabiliteringsutredning

Om den anställde och samtalskontakten gemensamt kommer fram till att ytterligare insatser behövs hjälper försäkringen till med en rehabiliteringsutredning.

Det går till så att en rehabutredare bjuder in dig som arbetsgivare och den anställde för att tillsammans göra en utredning. Finns risk för långtidssjukskrivning, eller om den anställde redan är sjukskriven, tar rehabledaren därefter fram en rehabplan. Det kan till exempel handla om psykologbehandling vid psykisk ohälsa eller provtagning, utredning och förslag till behandling vid missbruk. 

Åtgärder som kan ingå i en rehabplan:

 • Samtalsterapi med psykolog eller psykoterapeut
 • Behandling av fysioterapeut eller arbetsterapeut
 • Arbetsplatsanalys av ergonom, fysioterapeut eller arbetsterapeut
 • Funktionsanalys av ergonom, fysioterapeut eller arbetsterapeut
 • Yrkeslivsplanering, för att kunna fortsätta arbeta hos sin nuvarande arbetsgivare
 • Bedömning av specialistläkare för att kartlägga medicinska förutsättningar för arbete, anpassnings- och rehabiliteringsbehov

Kontakta oss

Ring oss måndag–fredag 8:30–16:30.

Har du redan Trygg hälsa?

Vill du använda försäkringen eller få rådgivning? Kontakta oss på 020-11 11633. 
Vi har öppet måndag–fredag 8–16:30

Tjänstepension TryggPlan

En flexibel tjänstepensionsplan som passar både små och stora företag.

Tjänstepension TryggPlan

Trygg®

Trygg® är ett registrerat varumärke.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm