Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad är skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag?

Om du ska starta eget företag är ett av de första stegen att välja vilken företagsform du vill ha. Idag väljer de flesta mellan enskild firma och aktiebolag – men vad är egentligen skillnaden och vad passar dig?

Om du ska starta eget företag är ett av de första stegen att välja vilken företagsform du vill ha. Idag väljer de flesta mellan enskild firma och aktiebolag – men vad är egentligen skillnaden och vad passar dig?

Den kanske viktigaste skillnaden...

...är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

Det här är en enskild firma

  • Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam.
  • En enskild firma registreras på dig som individ och du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal. Din privatekonomi och företagets ekonomi är därmed helt sammankopplade.
  • Med en enskild firma tar du inte ut någon lön från företaget. Istället är det företagets vinst som du tar ut och betalar skatt på.

Det här är ett aktiebolag

  • Att starta aktiebolag är vanligast när det finns flera ägare, men det går också att starta aktiebolag ensam.
  • Ett aktiebolag är en egen juridisk person.Det betyder att ägaren eller ägarna i de flesta fall inte ansvarar för företagets skulder och avtal personligen utöver risken att förlora aktiekapitalet som har satts in. Skatteskulder är dock ett undantag, där du kan bli personligt betalningsansvarig.
  • För att starta ett aktiebolag måste du eller ni ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Beloppet är inte en avgift utan en investering i din verksamhet.
  • Aktiebolag företräds av en styrelse som kan bestå av dig själv eller flera personer och har oftast en revisor. Om det är flera personer i styrelsen måste en vara ordförande.
  • Med ett aktiebolag kan du både ta ut både lön och utdelning. Lönen beskattas som inkomst av tjänst, medan utdelning beskattas som inkomst av kapital.

För- och nackdelar med enskild firma och aktiebolag

  Fördelarna med enskild firma är att du kan starta verksamheten ensam, att administrationen är mindre omfattande än i aktiebolag och att du inte behöver något startkapital.

   Nackdelarna med enskild firma är att du är personligt ansvarig för företagets skulder och avtal och att uppdelningen mellan firmans ekonomi och din privata är mindre tydlig. Om företaget gör förluster drabbar det dig alltid privat. Riskerna med en enskild firma blir större när du anställer eller när omsättningen och dina åtaganden växer. Eftersom en enskild firma är kopplad till dig som person kan firman inte ha flera ägare.

  Fördelarna med ett aktiebolag är att företaget kan ha flera ägare och att företagets ekonomi och din privata ekonomi är separerade. Eftersom det personliga ekonomiska ansvaret är begränsat så minimerar du riskerna för dig och eventuell familj. Ett aktiebolag är tryggare om företaget växer och det är möjligt att ta in fler ägare och investerare senare.

   Nackdelarna med aktiebolag är att det ställs fler krav på företagsformen som du behöver sätta dig in i och som innebär mer administrationsarbete. Du behöver ha minst 25 000 kronor i startkapital, hålla bolagsstämma och lämna årsredovisning till Bolagsverket varje år och i många fall ha en revisor. Har bolaget bara en eller två styrelseledamöter behöver du också en suppleant. Att ha en suppleant och revisor kan vara bra, men du kan alltså inte starta bolaget helt själv.

I våra guider om att starta företag kan du även se skillnader mellan aktiebolag och enskild firma i tabellform.

Vad ska du tänka på när du väljer företagsform?

Inriktningen på din verksamhet kan vara avgörande i valet av företagsform, eftersom de ekonomiska riskerna varierar mellan branscher och utifrån verksamhetens omfattning.

Om du bedömer att de ekonomiska riskerna är små kan det vara enkelt att börja med en enskild firma. Det är också lättare och billigare att avsluta en enskild firma, om du skulle bestämma dig för att lägga ner verksamheten.

När riskerna är lite större är ett aktiebolag tryggare. Riskerna ökar till exempel om du lånar pengar för olika investeringar, om du anställer andra eller om företaget kommer ha omfattande avtal och åtaganden mot kunder och leverantörer. Om du väljer aktiebolag behöver du vara beredd att hantera lite mer administrativa uppgifter, eller att betala mer för att få hjälp.

Oavsett vilken bolagsform du väljer kan det vara bra att teckna en företagsförsäkring.

Vad ska du tänka på när du väljer företagsform?

Inriktningen på din verksamhet kan vara avgörande i valet av företagsform, eftersom de ekonomiska riskerna varierar mellan branscher och utifrån verksamhetens omfattning.

Om du bedömer att de ekonomiska riskerna är små kan det vara enkelt att börja med en enskild firma. Det är också lättare och billigare att avsluta en enskild firma, om du skulle bestämma dig för att lägga ner verksamheten.

När riskerna är lite större är ett aktiebolag tryggare. Riskerna ökar till exempel om du lånar pengar för olika investeringar, om du anställer andra eller om företaget kommer ha omfattande avtal och åtaganden mot kunder och leverantörer. Om du väljer aktiebolag behöver du vara beredd att hantera lite mer administrativa uppgifter, eller att betala mer för att få hjälp.

Oavsett vilken bolagsform du väljer kan det vara bra att teckna en företagsförsäkring.

Vad passar dig bäst – enskild firma eller aktiebolag?

Valet mellan aktiebolag och enskild firma innehåller flera överväganden. Det är därför viktigt att du utgår från din situation och att du sätter dig in i skillnaderna. Utöver de för- och nackdelar vi har gått igenom kan du läsa mer om bolagsformerna och de krav som ställs hos Verksamt, Bolagsverket och Skatteverket. Det kan också vara bra att undersöka hur ersättning från A-kassa och Försäkringskassan påverkas av egenföretagande och valet av bolagsform, till exempel vid föräldraledighet eller sjukdom.

Läs mer om att bli företagskund