Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vilken bolagsform ska jag välja?

När du har bestämt dig för att starta företag är nästa steg att välja bolagsform. 
Här kan du läsa mer om vilka bolagsformer som finns och vad de grundläggande skillnaderna är.

När du har bestämt dig för att starta företag är nästa steg att välja bolagsform. Här kan du läsa mer om vilka bolagsformer som finns och vad de grundläggande skillnaderna är.

Vad är bolagsform?

En bolagsform är den juridiska formen ett företag ska ha, till exempel aktiebolag eller enskild firma. Det finns fem vanliga bolagsformer i Sverige, men i praktiken kan du sällan välja mellan alla. Det beror på att de olika företagsformerna passar olika typer av verksamheter. Bolagsformen du väljer styr bland annat hur du redovisar till Skatteverket, vad ditt företag får göra, hur du hanterar lön, hur många som kan vara ägare till företaget och vem som är ansvarig för företagets skulder.

Vilken bolagsform är bäst?

Det som avgör vilken bolagsform som passar dig bäst är bland annat dina ekonomiska förutsättningar, vilka risker som är förknippade med verksamheten och hur många ägare bolaget ska ha.

Vad är skillnaden på enskild firma och aktiebolag?

Många som ska starta företag väljer mellan de två vanligaste bolagsformerna: enskild firma och aktiebolag. Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam. Aktiebolag är vanligast när det finns flera ägare, men det går också att starta aktiebolag ensam. Den kanske viktigaste skillnaden är att en enskild firma är kopplad till dig som person och registreras på ditt personnummer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

Mer om skillnaden mellan enskild firma och aktiebolag

Fler bolagsformer

Handels- och kommanditbolag kan ses som ett mellanting mellan enskild firma och aktiebolag. De är företagsformer som tillåter flera delägare, men som inte kräver någon kapitalinsats.

Allmänt om handelsbolag

Ett handelsbolag har två eller flera delägare som är personligt ansvariga för företagets skulder och avtal. Var och en av ägarna kan själva bli tvungna att betala företagets skulder. Det är viktigt att skriva ett kompanjonavtal när man startar ett handelsbolag, för att ha svart på vitt exempelvis hur vinsten ska fördelas och hur ni ska gå tillväga om någon vill lämna bolaget.

Allmänt om kommanditbolag

Ett kommanditbolag skiljer sig från ett handelsbolag på så vis att alla delägare inte har lika stort ansvar för företagets skulder. För vissa av delägarna är ansvaret begränsat till vad de har satsat i bolaget. Bolaget måste samtidigt utse någon delägare till så kallad komplementär och hon eller han är fullt ut ansvarig för företagets skulder.

För- och nackdelar med handels- och kommanditbolag
Fördelarna med handels- och kommanditbolag är att det är ett bra alternativ om ni är flera personer som ska starta företag ihop, men vill slippa kravet på startkapital.

Bland nackdelarna finns personligt ansvar för företagets skulder och avtal för delägarna (handelsbolag) eller komplementären (kommanditbolag).

Ekonomisk förening

Det krävs minst tre personer som är medlemmar i föreningen för att du ska kunna starta en ekonomisk förening. Medlemmarna ska delta i verksamheten av föreningen och föreningen ska samtidigt främja de ekonomiska intressen som finns hos medlemmarna. Medlemmar betalar en medlemsinsats.

Ideell förening 

Ideella föreningar får bedriva näringsverksamhet. De kan därför skydda namnet hos Bolagsverket.

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening skapas för att förvalta det som flera fastigheter nyttjar. Det kan till exempel vara vägar, parkeringsplatser, trapphus och hissar.

Du kan läsa mer om alla olika företagsformer på verksamt.se

Läs mer om att bli företagskund