Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Talks – frågor och svar från livesändningen 29 april

Premiäravsnitt: Så leder du företaget genom krisen

Se livesändningen om företagande i kristider från den 29 april.

Frågor och svar från SEB Talks om ”Företagande i kristider”

Hur fungerar den statliga företagsakuten?

De (delvis) statligt garanterade lånen riktar sig till livskraftiga svenska små- och medelstora företag som på grund av coronautbrottet har fått ekonomiska svårigheter och har verksamhet i Sverige. Syftet med lånet är att överbrygga kortsiktiga ekonomiska svårigheter och ska nyttja pengarna för att täcka kostnader i verksamheten.

Läs mer om företagsakuten

Hur fungerar det i praktiken att kvitta fjolårets vinst mot framtida underskott?

Du gör omprövningen av din preliminära skatt digitalt (e-tjänst) hos Skatteverket. Men ta först kontakt med en revisor eller skattejurist. Kom ihåg att olika former av reserveringar, exempelvis periodiseringsfond, påverkar ditt företags skattemässiga resultat. Det i sin tur kan minska dina inbetalningar till olika socialförsäkringar, som till exempel pension och föräldraförsäkring.

Hur kan mitt företag få ersättning för korttidspermitteringar?

Det första steget är du undersöker ifall det finns stöd för korttidspermittering i ditt företags centrala och lokala kollektivavtal. Finns det, så ska du förhandla fram ett avtal tillsammans med facket. Har man inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete.

Därefter ansöker du som arbetsgivare om ersättning hos Tillväxtverket.

Läs mer hos Tillväxtverket

Kan jag riskera att bli återbetalningsskyldig om jag korttidspermitterat mig med 40 % och jag under någon månad jobbar mer än 60 %? Kan jag flytta fram beläggningsgraden och justera månaden efter?

Enligt Tillväxtverket så behöver inte de avtalade nivåerna följas varje månad. Arbetstidsminskningen får förläggas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbete under hela avtalsperioden motsvarar avtalad nivå. Men kom ihåg att förutsättningarna kan skilja sig något mellan olika avtal och du kan riskera återbetalningsskyldighet ifall du inte håller dig till de avtalade reglerna. För mer information om hur korttidspermittering fungerar, se Tillväxtverket.

Läs mer hos Tillväxtverket

Är det värt söka anstånd med skatteinbetalning givet att man betalar ränta på beloppet?

Det kan vara värt det, men det beror på din verksamhet. De erbjuder anstånd till låg ränta. Ring oss gärna på 0771-62 53 53 så kan vi ger dig ett mer detaljerat svar utifrån din verksamhets behov.

Min hyresvärd vägrar att ge bifall till min ansökan om nedsättning av hyran. Vad kan jag göra?

I dessa tider ligger det i hyresvärdens intresse att försöka ge hyreslättnader till sina hyrestagare, men de har ingen skyldighet. Anledningen är att om de vägrar nedsättning av hyran kanske hyresgästerna lämnar lokalerna eftersom de inte har råd att vara kvar. Och i dessa tider är det ingen hyresvärd som vill ha en tom lokal som inte genererar någon inkomst. Det kan vara bra att känna till att fastighetsägaren ansöker om hyresersättning hos Länsstyrelsen.

Varför kan inte SEB nyttja EKN och andra aktörer som lyfter risken vid exportaffärer så att det exporterande företaget kan låna mot den säkerheten som skapas?

Vi har ett samarbete med EKN. Ring gärna oss på 0771-62 53 53 så berättar vi mer om EKN:s lånegarantier.

Vilka är era bästa råd för att gå på offensiven för mig som driver ett tjänsteföretag med kvalificerad rådgivning? Hur bearbeta möjliga kunder?

Vi skulle gärna vilja veta mer om ditt företag för att kunna ge ett bra svar. Ring gärna oss på 0771-62 53 53 så hjälper någon av våra rådgivare dig.

Varför fortsätter den svenska kronan att tappa mot andra valutor, trots oljeprisfall m.m. som drabbar framförallt USA mer än oss? Vi importerar komponenter till Sverige industri och får verkligen kämpa med marginalerna.

Kronan har varit i en försvagningstrend de senaste fem åren. En förklaring är Riksbankens minusränta. En annan att Sverige har haft en lite högre löneökningstakt än omvärlden (och tyvärr samtidigt svag produktivitet) vilket innebär att vi tappat konkurrenskraft. Då Sverige exporterar mer än vi importerar bör svensk ekonomi som helhet gynnas av en svag krona. Detta gäller inte nu – och har inte heller gällt de senaste åren. För exportindustrin hjälper inte en svag krona när orderböckerna töms. För företag som importerar har den svaga kronan varit en mardröm; t ex detaljhandeln genomgår en strukturomvandling vilket innebär pressad lönsamhet när kronan tappar i värde. Nu när Riksbanken inte verkar ha för avsikt att i närtid gå tillbaka till minusränta och när konjunkturen på sikt förbättras så bör också kronan stärkas gradvis.

Kan Sveriges väg att inte stänga ned samhället gynna oss efter krisen?

Svar från Robert Bergqvist: Jag tror att det underlättar för oss att kunna starta upp ekonomin om vi inte har varit helt nedstängda. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att krisen ännu inte är slut; Sverige kan ju tappa greppet om situationen. Det som jag tror blir mer avgörande för hur starka vi är när den mörka tunneln har tagit slut är att vi har starkare statsfinanser än många andra länder. Det ger utrymme att stötta tillväxten och genomföra reformer när väl den akuta krisfasen avslutats. Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att vi alla sitter i samma båt; om inte omvärlden lyckas få igång sina ekonomier är Sverige också en förlorare eftersom vi har ett så stort omvärldsberoende (ca 50% av vår ekonomi har en eller flera kopplingar till omvärlden).

Vilka branscher omfattas av hyresreduktion?

Stödet är riktat till vissa utsatta branscher som till exempel sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. För en komplett lista över de branscher som omfattas av stödet: Hyresstöd (pdf)

Kan man se detta i efterhand?

Javisst. Sändningen i sin helhet finns på seb.se/talks

Customer service