Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vad händer om jag inte har tillräckligt med pengar på kontot när ni drar för bolånet?

Har du fått ett skuldebrev beror det på att skuldebrevet och räntevillkoren gäller under samma tid. Därför måste du returnera skuldebrevet till oss för att villkorsändringen ska slutföras. Skicka in det undertecknade skuldebrevet i det bifogade svarskuvertet. Alla personer som är namngivna på skuldebrevet måste skriva under. 

Om vi inte får tillbaka skuldebrevet kan villkorsändringen inte genomföras och lånet upphör att gälla. Hela lånebeloppet måste då betalas tillbaka.