Vad har jag för clearingnummer?

Hos oss är clearingnumret de första fyra siffrorna i ditt kontonummer och det börjar alltid med siffran 5. Var uppmärksam på att du kan ha olika clearingnummer för olika konton beroende på var du har öppnat kontot.

Exempel: I kontonummer 5001-00 000 00 är clearingnumret 5001. 

Fick du svar på din fråga?