Hur gör jag en extra inbetalning till mitt bolån?

Om du har ett rörligt bolån, med tremånadersränta, kan du när som helst och utan kostnad binda, lösa eller betala av på lånet. Du kan göra en extra betalning via appen, via internetbanken eller genom att kontakta oss.

  • Via appen väljer du Lån och det bolån du vill amortera. Tryck sedan på Amortera extra och fyll i uppgifterna.
  • På internetbanken väljer du Lån - Mina lån. Klicka på lånenumret för det lån du vill amortera och sedan på Amortera extra. Fyll i uppgifterna.
    Mina lån på internetbanken  

Det tar två vardagar innan amorteringen är gjord. Pengarna dras direkt från ditt konto, två vardagar senare visas den minskade skulden.

Om du har ett bundet bolån och vill göra en extra betalning, kommer du att behöva betala en så kallad räntekompensation (ränteskillnadsersättning). Om du vill veta hur mycket det kommer att kosta dig är du välkommen att kontakta oss.

Fick du svar på din fråga?