Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB:s finska och svenska fondbolag

SEB Fondbolag Finland Ab (Fondbolaget) kommer att fusioneras med SEB Investment Management AB (SEB IM AB). Planerat datum för verkställande av fusionen är den 1 juni 2018.

Efter fusionen kommer Fondbolagets fonder att förvaltas av SEB IM AB. Du som är kund i någon av dessa fonder behöver inte göra något med anledning av fusionen.

Med anledning av fusionen har Fondbolaget och SEB IM AB antagit en plan för överlåtelse av fondernas förvaltning i enlighet med den finska lagen om placeringsfonder 103 §. Finanssivalvonta, den finska finansinspektionen, har den 25 april 2018 gett sitt tillstånd till att genomföra planen.
Meddelande till andelsägare av företagsobligationsfond

Customer service