Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av fonder i maj och juni 2021

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att lägga samman ett antal fonder. Sammanläggningarna genomförs den 10 maj respektive den 14 juni 2021 och är godkända av Finansinspektionen. 

En sammanläggning (fusion) innebär att alla tillgångar och skulder i en överlåtande fond överförs till en mottagande fond. Den överlåtande fonden upplöses därmed och har du ägt andelar i denna blir du fortsättningsvis kund i den mottagande fonden. Skälet till att vi sammanlägger fonderna är att främja en effektiv förvaltning, och är en del av vårt löpande arbete med att säkerställa att vi kan erbjuda våra kunder ett relevant och attraktivt urval av fonder. Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. 

 

Berörda fonder

Överlåtande fond Mottagande fond
SEB Schweizfond SEB Europafond
SEB Hållbar Faktor Global SEB Hållbarhetsfond Global
SEB Hållbar Faktor Emerging Markets SEB Emerging Marketsfond
SEB Japanfond SEB Hållbarhetsfond Global

 

Handelsinformation 

Om du som andelsägare vill lösa in ditt innehav i någon av de berörda fonderna före sammanläggningarna gäller nedanstående. Vi vill uppmärksamma att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter. Om du som andelsägare deltar i sammanläggningen uppstår ingen skatteeffekt.  

Överlåtande fond Mottagande fond
SEB Schweizfond SEB Europafond
SEB Hållbar Faktor Global SEB Hållbarhetsfond Global

 

30 april 2021: De överlåtande fonderna stänger för handel och sälj- eller bytesorder måste senast vara fondbolaget tillhanda om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningarna. 

7 maj 2021: Sälj- eller bytesorder i de mottagande fonderna måste senast vara fondbolaget tillhanda om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningarna. 

10 maj 2021: Sammanläggningarna genomförs. 

 

Överlåtande fond Mottagande fond
SEB Hållbar Faktor Emerging Markets SEB Emerging Marketsfond

 

30 april 2021: Den överlåtande fonden stänger för handel och sälj- eller bytesorder måste senast vara fondbolaget tillhanda om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningarna. 

5 maj 2021: Sälj- eller bytesorder i den mottagande fonden måste senast vara fondbolaget tillhanda om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningen. 

10 maj 2021: Sammanläggningen genomförs. 

 

Överlåtande fond Mottagande fond
SEB Japanfond SEB Hållbarhetsfond Global

 

4 juni 2021: Den överlåtande fonden stänger för handel och sälj- eller bytesorder måste senast vara fondbolaget tillhanda om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningen 

11 juni 2021: Sälj- eller bytesorder i den mottagande fonden måste senast vara fondbolaget tillhanda om du som kund vill lösa in ditt innehav innan sammanläggningen 

14 juni 2021: Sammanläggningen genomförs. 

 

Ytterligare information 

Förvaltningsavgiften för kunder i SEB Hållbar Faktor Global och SEB Hållbar Faktor Emerging Markets kommer att bli högre efter sammanläggningarna, medan kunder i övriga överlåtande fonder kommer att ha samma förvaltningsavgift som innan. 

Mer information om sammanläggningarna, om eventuella ändringar i handelscykel, avgifter, ISIN, placeringsinriktning samt risknivå finns i dokumenten nedan:  

 

Kundunderrättelser

SEB Schweizfond

SEB Hållbar Faktor Global

SEB Hållbar Faktor Emerging Markets

SEB Japanfond

SEB Europafond

SEB Hållbarhetsfond Global

SEB Emerging Marketsfond

 

Faktablad för mottagande fonder

SEB Europafond

SEB Hållbarhetsfond Global 

SEB Emerging Marketsfond 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. 

Customer service