Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Dynamisk Räntefond

En basfond för ränteplaceringar med möjlighet till bättre avkastning än på ett sparkonto. Få en mix av nordiska räntebärande värdepapper. Rekommenderad spartid är minst 2 år.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Om SEB Dynamisk Räntefond

SEB Dynamisk Räntefond passar bra för dig som vill ha en bra basfond för ränteplaceringar. Du får ett bekvämt sparande med låg risk som passar i de flesta marknadslägen, med möjlighet till bättre avkastning än räntan på ett vanligt sparkonto.

Fonden placerar i en mix såväl säkra stats- och bostadsobligationer som mer högavkastande företagsobligationer med olika löptider. Förvaltarna anpassar aktivt fondens innehav mellan olika typer av räntebärande värdepapper som passar det rådande marknadsläget. Fondfördelningen och risken kan därför variera över tiden.

SEB Dynamisk Räntefond går att handla via fondkonto, investeringssparkonto (ISK), individuellt pensionssparande (IPS) eller fondförsäkring. Rekommenderad spartid är minst 2 år.

Fakta och avgifter

Förvaltningsavgift: 0,50 procent plus 10 procent resultatbaserad avgift på avkastningen över den riskfria räntan
Jämförelseindex: Förvaltarna är inte bundna av ett jämförelseindex.
Fondens fullständiga namn: SEB Fund 5 – SEB Dynamic Bond Fund C (SEK)
Fondnummer: 178
Risknivå: På en skala 1–7, där 1 utgör lägst risk och 7 högst risk, tilldelas fonden risknivå 2. För mer information om fondens risk och fullständiga placerings­möjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.

 

För mer information om fondens risk och fullständiga placeringsmöjligheter, se fondens faktablad eller prospekt.