Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ytterligare fondsammanläggning genomförd den 12 juni 2023

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Den luxemburgregistrerade SEB Norway Focus Fund*, den överlåtande fonden, sammanlades med den sverigeregistrerade SEB Nordenfond, den mottagande fonden, den 12 juni 2023. Efter sammanläggningen upplöstes den överlåtande fonden.

Information om sammanläggningen publicerades den 2 maj 2023.

 

*Fondens legala namn är SEB Fund 1 - SEB Norway Focus Fund