Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB:s fondbolag senarelägger flytten av sitt svenska andelsägarregister

På grund av tekniska problem har SEB:s fondbolag valt att senarelägga flytten av sitt svenska andelsägarregister till ett senare tillfälle.

Fondbolaget SEB Investment Management AB har fonder registrerade i såväl Sverige som i Luxemburg, där andelsägarregistret för de Luxemburgregistrerade fonderna sedan maj 2011 hanteras av Bank of New York Mellon (BNYM). Som ett led i att harmonisera och effektivisera våra processer kommer SEB:s Sverigeregistrerade fonder också att flyttas över till Bank of New York Mellon (BNYM). På grund av tekniska problem har flytten som skulle ägt rum 15 februari avbrutits och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

Detta innebär att det inte kommer att bli någon förändring av bryttiderna. När flytten genomförs kommer dock bryttiderna för orderläggning att tidigareläggas från kl.15.30 till 13.30. För kunder med innehav i fondförsäkring kommer bryttiderna ändras från kl. 15.00 till 13.00. Dessa bryttider är de som gäller redan idag för de Luxemburg-registrerade fonderna. Utöver det kommer fondhandeln att ske på samma sätt som tidigare.

Så snart ett nytt datum för flytten är bestämt, kommer detta att kommuniceras ut.