Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB US All Cap: Förändringar och nytt namn

SEB US All Cap* kommer att genomgå ett antal förändringar: Ny förvaltare, nytt namn, högre hållbarhetsklassificering och nytt jämförelseindex. Förändringarna träder i kraft den 7 september 2022.

Fonden fortsätter att vara fundamentalt förvaltad och kommer framöver att fokusera på kärnbolag.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 6 september 2022. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Sammanfattning av fondförändringar

  • Ny fondförvaltare: Aristotle Atlantic Partners, LLC kommer att ta över förvaltningen från Fort Washington Investor Advisors, Inc. Aristotle Atlantic Partners LLC kommer att förvalta fonden utifrån en fundamental strategi. SEB:s val av fondförvaltare bygger på deras goda historiska utveckling och deras kompetens inom investeringar i kärnbolag i USA, samt deras förmåga att integrera ESG i investeringsprocessen.
  • Nytt namn: Fonden byter namn till SEB US Focus Core Fund**.
  • Högre hållbarhetsklassificering: SEB US All Cap har klassificerats som artikel 6 enligt EU:s hållbarhetsklassificering (SFDR). Den nya förvaltaren kommer att möjliggöra för fonden att främja hållbarhetsrelaterade egenskaper och därmed klassificeras som artikel 8 enligt SFDR.
  • Nytt jämförelseindex: Det tidigare jämförelseindexet var Russell 3000 Net Return Index, ett återinvesterande amerikanskt aktieindex. Det nya jämförelseindexet är Russell 1000 Net Return Index, ett återinvesterande amerikanskt aktieindex med färre bolag.

För mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN se dokumentet nedan:

Kundunderrättelse

Produktdokumentation
Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder ikraft.

*Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB US All Cap

** Fondens legala namn blir SEB Fund 1 – SEB US Focus Core Fund

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr