Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Teknologifond och SEB Teknologifond - Lux: SEB Investment Management återtar förvaltningen

SEB Investment Management har beslutat att återta förvaltningen av SEB Teknologifond och SEB Teknologifond - Lux* från den nuvarande förvaltaren BlackRock, för att säkerställa en fortsatt effektiv portföljförvaltning av fonderna. Förändringarna träder i kraft den 1 oktober 2022.

Fonderna kommer att förvaltas av tre erfarna portföljförvaltare med Johan Söderström som ansvarig förvaltare. Johan Söderström har lång och gedigen erfarenhet som förvaltare och har bland annat förvaltat en global teknologifond med hållbarhetsinriktning på fondbolaget Sycomore Paris, och dessförinnan en teknologifond på fondbolaget Swedbank Robur.

Förvaltningen av fonden kommer fortsatt att baseras på fundamental analys med fokus på att hitta bolag med bland annat hög kvalitet och gynnsam värdering. Förvaltarna kommer att göra vissa förändringaringar i fondernas innehav, vilket kan leda till transaktionskostnader för fonderna.

Fonderna kommer också att byta jämförelseindex från MSCI AC World information Technology Net Return Index till MSCI ACWI Information Technology and Communication Services Index.

Om du som kund i någon av fonderna önskar lösa in ditt innehav innan förändringen träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 30 september 2022.

 

Följande fonder och andelsklasser påverkas

SEB Teknologifond

Andelsklass ISIN
A SE0000984114
B SE0011644335
C SE0011644343

 

SEB Teknologifond - Lux

Andelsklass ISIN
C (USD) LU0427864466
D (USD)  LU0047324487
UC (USD)  LU2249630174
UD (USD)  LU2249630257

 

*Fondens legala namn är SEB Fund 3 – SEB Technology Fund

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonderna. Där hittar du också fondernas faktablad och informationsbroschyr.