Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fonden SEB NanoCap stängs för ytterligare köp

Fondbolaget SEB Investment Management AB vill informera om att fonden SEB NanoCap stängs för ytterligare köp, vilket innebär att möjligheten att lägga nya köporder stoppas från och med nu. Du som är befintlig andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte.

SEB NanoCaps totala fondförmögenhet har vuxit kraftigt sedan fonden startade i december 2018 och för att säkerställa att fonden även fortsättningsvis kan förvaltas på ett för andelsägarna optimalt sätt, har vi beslutat att ytterligare köp av fondandelar i SEB NanoCap tillsvidare inte kan ske. Fondförmögenheten uppgår för närvarande till ca 2260 Mkr.

Om förutsättningarna i framtiden förändras och detta bedöms som varaktigt, kan beslut fattas om att stängningen för köporder upphävs.

Samtliga andelsklasser omfattas, dessa följer nedan.

Fondnamn/Andelsklass ISIN
SEB NanoCap A SE0011670405
SEB NanoCap B SE0011670413
SEB NanoCap C SE0011670421

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.