Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB NanoCap öppnar för köp

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB NanoCap öppnar upp för köporder*.

SEB NanoCap har varit stängd för köporder sedan mars 2021. Stängningen beslutades för att säkerställa att fonden även fortsättningsvis skulle kunna förvaltas på ett för andelsägarna optimalt sätt, utifrån att den totala fondförmögenheten dessförinnan vuxit kraftigt.

Utifrån att förutsättningarna förändrats har SEB Investment Management beslutat att stängningen för köporder upphävs och att befintliga andelsägare erbjuds att teckna nya andelar. Om befintliga andelsägare inte tecknar andelar upp till den nivå på fondförmögenheten som anses optimal kommer fonden möjliggöra även för nya andelsägare att teckna andelar.

Berörda andelsklasser och ISIN

 

SEB NanoCap A

SE0011670405

SEB NanoCap B

SE0011670413

SEB NanoCap C

SE0011670421

 

*Fonden är öppen för handel halvårsvis. Minsta första investering i fonden är 1,25 MSEK, därefter kan köp göras i poster om 250 000 SEK.