Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Investment Management uppdaterar hållbarhetspolicyn för investeringar i försvarsindustrin

SEB:s fondbolag SEB Investment Management har uppdaterat sin hållbarhetspolicy gällande investeringar i försvarsindustrin. Det innebär att ett antal fonder som investerar i aktier och företagsobligationer efter den 1 april 2022 kommer att kunna investera i försvarssektorn.

SEB Investment Management inledde i januari 2022 en översyn av sin hållbarhetspolicy gällande investeringar i försvarsindustrin och uppdaterar nu policyn, vilket innebär att vissa fonder som investerar i aktier eller företagsobligationer kommer att kunna investera i försvarsindustrin.

Alla våra fonder kommer fortsätta att utesluta investeringar i bolag som tillverkar, utvecklar eller säljer vapen som strider mot internationella konventioner (som klusterbomber, personminor samt kemiska och biologiska vapen) samt bolag som medverkar i utveckling av kärnvapenprogram eller producerar kärnvapen.

Vilka fonder som kommer att kunna investera i försvarsindustrin kommer att framgå av informationsmaterialet för respektive fond från det datum som det träder i kraft, bland annat dokumentet Hållbarhetsinformation, som återfinns i vår fondlista.


Följande fonder kommer efter den 1 april 2022 att kunna investera i försvarssektorn (inklusive andelsklass och ISIN)

 

SEB Aktiesparfond
A - SE0000984130

SEB Sverige Expanderad
A - SE0000984197
B - SE0007815279
C - SE0007815287
D - SE0007815295

SEB Sverigefond
A - SE0000775298

SEB Obligationsfond Flexibel SEK - Lux*
C (SEK) - LU0053967609
D (SEK) - LU0053968599
UC (SEK) - LU1895565437

SEB Korträntefond SEK - Lux**
C (SEK) - LU0037255535
D (SEK) - LU0961016192
HNWC (SEK) - LU0455700707
HNWD (SEK) - LU0455700889
IC (SEK) - LU0961016275
UC (SEK) - LU1895565270

Fondernas legala namn

*SEB Fund 5 - SEB Flexible Bond Fund SEK

**SEB Fund 4 - SEB Short Bond Fund SEK

För mer information se vår hållbarhetspolicy

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Vissa av fonderna har klassificerats som fonder med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonderna. Där hittar du också fondernas faktablad och informationsbroschyrer.