Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB European High Yield Fund: Nytt hållbart investeringsmål och nytt namn

SEB European High Yield Fund* kommer att få ett hållbarhetsinriktat investeringsmål och sträva efter att bidra till en positiv miljöpåverkan enligt målet för Parisavtalet. För att spegla den nya inriktningen byter fonden namn till SEB Climate Focus High Yield Fund. Förändringarna träder i kraft den 30 december 2022.

Förändringarna ligger i linje med SEB Investment Managements ambition att leverera hållbara fonder och möta en ökad efterfrågan på produkter med tydlig hållbarhetsprofil.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Om du vill lösa in ditt innehav i fonden innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 28 december 2022. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Sammanfattning av förändringar

  • Nytt investeringsmål: Att bidra positivt till minskade klimatförändringar enligt bland annat målet för Parisavtalet och att öka värdet av din investering över tid
  • Nytt namn: Fonden byter namn till SEB Climate Focus High Yield Fund** för att spegla det nya investeringsmålet.
  • Högre hållbarhetsklassificering: Att fonden kommer att få hållbar investering som mål innebär att den blir en så kallad mörkgrön fond och följa Artikel 9 i EU:s förordning SFDR.
  • Ny placeringsinriktning och nytt investeringsområde: Fonden kommer främst att investera i europeiska non investment grade-obligationer med tydlig koncentration till investeringar nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) men kommer även att kunna investera upp till 20 % av sina medel i europeiska investment grade-obligationer, eller i globala non investment grade-obligationer. Fonden kommer även att kunna investera i obligationer som saknar officiellt kreditbetyg.

För mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN se dokumentet nedan:

Kundunderrättelse

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.

*Fondens legala namn är SEB High Yield – SEB European High Yield Fund
** Fondens legala namn blir SEB High Yield – SEB Climate Focus High Yield Fund

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.