Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Europafond Småbolag, SEB Danish Mortgage Bond Fund och SEB Alternative Assets S.A., SICAV-RAIF - SEB Eureka Fixed Income Relative Value

SEB Investment Management AB, kommer via sin danska filial att ansvara för förvaltningen av SEB Europafond Småbolag, SEB Danish Mortgage Bond Fund och SEB Alternative Assets S.A., SICAV-RAIF - SEB Eureka Fixed Income Relative Value från och med den 1 januari 2020.

Förvaltarteamen kommer att anställas av SEB Investment Management AB genom sin danska filial. Tidigare var de anställda av SEB AB i Danmark.

Teamen och investeringsprocessen för de berörda fonderna påverkas inte.  Du som kund behöver inte göra något med anledning av denna förändring, men det är viktigt att du förstår den.

Uppdaterad produktdokumentation för fonderna, inklusive fondernas prospekt, finns tillgängligt på www.seb.se/fonder samt på våra registreradekontor.

Förändringen gäller samtliga andelsklasser i respektive fond. Se bifogad pdf.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.