Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Emerging Marketsfond C USD – Lux

Vi vill informera dig om att SEB Emerging Marketsfond C USD – Lux fortsättningsvis kommer att kunna investera i samt exponeras för maximalt 10 % av fondens totala nettotillgångar i kinesiska A-aktier. Denna förändring kommer implementeras 17 oktober 2019.

Ökningen av den potentiella exponeringen reflekterar beslutet av MSCI, som tillhandahåller index, att öka vikten kinesiska A-aktier i fondens jämförelseindex.

Fondens investeringsprocess kommer inte att påverkas av denna förändring men eftersom du är andelsägare i fonden är det viktigt att du känner till de risker som är förenade med förändringen av jämförelseindex. Riskerna finns beskrivna i fondens prospekt från och med implementeringen.

Du behöver inte göra något med anledning av denna förändring, men eftersom du är kund i fonden är det viktigt att du förstår förändringarna. Ifall du motsätter dig förändringen går det bra att lösa in dina andelar utan kostnad, fram till klockan 15.30 (CET) 16 oktober 2019.

Fondens fullständiga namn är SEB SICAV 1 – SEB Emerging Markets Fund, registrerad i Luxemburg. Uppdaterad produktdokumentation, inklusive fondens prospekt finns tillgängligt på www.sebgroup.lu samt från vårt registrerade kontor.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.