Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Danish Mortgage Bond Fund får högre hållbarhetsklassificering

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

SEB Danish Mortgage Bond Fund* kommer att få en högre hållbarhetsklassificering. Förändringarna träder i kraft den 7 augusti 2023.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. Fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och fondens avgifter påverkas inte.

Sammanfattning av fondförändringar

Högre hållbarhetsklassificering: SEB Danish Mortgage Bond Fund har klassificerats som artikel 6 enligt EU:s hållbarhetsklassificering SFDR. Förändringar i förvaltningen, där påverkansarbete gentemot emmitterna kommer att vara en del framöver, möjliggör för fonden att främja hållbarhetsrelaterade egenskaper. Därmed kommer fonden att klassificeras som artikel 8 enligt SFDR.

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.

*Fondens legala namn är SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund