Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i fonderna SEB Auto Hållbar 25-100

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att genomföra förändringar i fonderna SEB Auto Hållbar 25-100. Bland annat förtydligar vi ändamålet med fonderna genom att SEB Auto Hållbar 25 byter namn till SEB Start 25, SEB Auto Hållbar 50 byter namn till SEB Start 50, SEB Auto Hållbar 75 byter namn till SEB Start 75 och SEB Auto Hållbar 100 byter namn till SEB Start 100. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder ikraft den 21 januari 2021.

Fondernas andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte, men det är viktigt att känna till förändringen.

 

Förändringarna i korthet:

  • Fonderna byter namn från SEB Auto Hållbar 25 till SEB Start 25, från SEB Auto Hållbar 50 till SEB Start 50, från SEB Auto Hållbar 75 till SEB Start 75 och från SEB Auto Hållbar 100 till SEB Start 100. Namnändringarna innebär inte att fondernas placeringsinriktning, risknivå och målsättning samt hållbarhetskriterier ändras.
  • Beskrivningen av hur fonderna följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar samt beskrivningen av hur de tillämpar exkluderande kriterier avseende verksamheter som väljs bort uppdateras.
  • Beskrivningen av hur fondernas tillgångar värderas ändras och förtydligas bland annat med tillägget att Fondbolaget har rätt att ställa in värderingen av fonderna om fondernas tillgångar inte kan värderas till marknadsvärde.
  • Förtydligande av att fonderna inte är öppna för handel då värdering av fondernas tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel till följd av att en eller flera av de marknader som fondernas handel sker på är helt eller delvis stängda.
  • Borttagande av möjligheten för Fondbolaget att ta ut en avgift om en fondandel innehafts kortare tid än 30 dagar.
  • Möjligheten för Fondbolaget att stänga fonderna när den uppnått en viss storlek av tas bort.
  • Övriga förändringar är i huvudsak förtydliganden, språkliga justeringar av redaktionell karaktär samt föranledda av nya lagkrav.

 

Fondernas ISIN-koder:

SEB Start 25 - SE0013718632

SEB Start 50 - SE0013718640

SEB Start 75 - SE0013718657

SEB Start 100 - SE0013718665

 

Mer information

Uppdaterad produktdokumentation såsom informationsbroschyr och faktablad finns från och med januari 2021 på www.seb.se/bors-finans/fondlista.

 

Kundunderrättelse SEB Auto Hållbar 25

Kundunderrättelse SEB Auto Hållbar 50

Kundunderrättelse SEB Auto Hållbar 75

Kundunderrättelse SEB Auto Hållbar 100

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.