Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning Tundra Sustainable Frontier Fund och Tundra Frontier Opportunities Fund

Tundra Fonder AB har beslutat att fonden Tundra Sustainable Frontier Fund ska fusioneras med Tundra Frontier Opportunities Fund (fond nr 699).Sammanläggningen görs genom en s.k. absorption där de båda fonderna efter fusionen blir en gemensam fond.

I samband med fusionen kommer mindre ändringar av Tundra Frontier Opportunities Funds fondbestämmelser genomföras och fonden byter därtill namn till Tundra Sustainable Frontier Fund.

Fusionen påverkar inte andelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund och förväntas inte ha någon inverkan på förvaltningen av fonden eller väsentligen inverkan på fondens sammansättning av tillgångar.

Andelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund har rätt att få sina fondandelar inlösta innan fusionen genomförs. Denna rätt kan utövas fram till kl. 12:00 den 3 november 2017.

Den andelskurs på vilken fusionen genomförs fastställs den 3 november 2017. Fusionen, som är godkänd av Finansinspektionen, äger därefter rum den 6 november 2017.