Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB Trendsystem Renten och SEB Green Bond Fund

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att lägga samman SEB Trendsystem Renten och SEB Green Bond Fund. Sammanläggningen genomförs den 10 september 2021.

Båda fonderna förvaltas aktivt och investerar främst i räntemarknaden. SEB Trendsystem Renten fokuserar på EU-länder och SEB Green Bond Fund investerar globalt. Skälet till sammanläggningen är att den överlåtande fonden SEB Trendsystem Renten har haft en låg efterfrågan från investerare under en längre period. Detta har lett till en betydande minskning av förvaltat kapital vilket gör det svårt att förvalta fonden effektivt. Utifrån dessa förutsättningar anser vi att sammanläggning ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Hur du som kund påverkas

SEB Green Bond Fund kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. SEB Trendsystem Renten kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i SEB Green Bond Fund.

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB Trendsystem Renten (överlåtande fond) SEB Green Bond Fund (mottagande fond)
BI (EUR), LU0116292888 D (EUR), LU0041441808
BII (EUR), LU0170040694 D (EUR), LU0041441808

 

Handelsinformation  

Om du som kund vill lösa in ditt innehav i någon av de berörda fonderna före sammanläggningen gäller nedanstående. Vi vill uppmärksamma att försäljning eller byte kan medföra skatteeffekter. Om du som kund deltar i sammanläggningen uppstår ingen skatteeffekt. 

  • Bryttid den 3 september 2021: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen. Den överlåtande fonden stänger för handel.
  • Bryttid den 3 september 2021: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen.
  • 10 september 2021: Värdet och växlingskursen för den överlåtande fonden beräknas och sammanläggningen genomförs.

  

Ytterligare information  

Mer information om sammanläggningen, avgifter, placeringsinriktning samt risknivå finns i dokumenten nedan.  

Kundunderrättelse (inklusive sammanfattande jämförelse av fonderna)

Faktablad SEB Green Bond Fund

  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.