Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB Östeuropafond ex Ryssland och SEB Emerging Marketsfond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att lägga samman SEB Östeuropafond ex Ryssland med SEB Emerging Marketsfond. Sammanläggningen genomförs den 24 april 2023.

Skälet till sammanläggningen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen. SEB Östeuropafond ex Ryssland är en fond som öppnas i samband med delningen av SEB Östeuropafond den 10 februari 2023, se artikel från den 6 oktober 2022.

Hur du som kund påverkas

SEB Emerging Marketsfond kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. SEB Östeuropafond ex Ryssland kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund SEB Emerging Marketsfond.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och den fondens avgifter påverkas inte.

Berörda fonder och ISIN

SEB Östeuropafond ex Ryssland (överlåtande fond) SEB Emerging Marketsfond (mottagande fond)

SE0019071010

SE0000984155

Handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna före sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 14 april 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 19 april 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum

* Observera att tidigare kommunicerat datum 21 april var felaktigt. 

  • 24 april 2023: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonderna. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information 

Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:  

Kundunderrättelse SEB Östeuropafond ex Ryssland 

Kundunderrättelse SEB Emerging Marketsfond 

Faktablad SEB Emerging Marketsfond