Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB Norway Focus Fund och SEB Nordenfond

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att lägga samman SEB Norway Focus Fund* och SEB Nordenfond. Sammanläggningen genomförs den 12 juni 2023.

Skälet till sammanläggningen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen, samt att centralisera och effektivisera fondadministrationen.

Hur du som kund påverkas

SEB Nordenfond kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. SEB Norway Focus Fund kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund SEB Nordenfond.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och den fondens avgifter påverkas inte.

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB Norway Focus Fund (överlåtande fond) SEB Nordenfond (mottagande fond)
C (SEK) - LU1612341179 A (SEK) - SE0000984189
C (NOK) - LU1330103273 C (NOK) - SE0020053353
HNWC (NOK) - LU1330103356 D (NOK) - SE0020053361
IC (NOK) - LU1330103430 E (NOK) - SE0020053379

  
Handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna före sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 2 juni 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 9 juni 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 12 juni 2023: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonderna. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information 

Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:  

Kundunderrättelse SEB Norway Focus Fund 
Kundunderrättelse SEB Nordenfond 
Faktablad SEB Nordenfond

*Fondens legala namn är SEB Fund 1    ̶  SEB Norway Focus Fund