Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB Asienfond ex Japan – Lux och SEB Asienfond ex Japan

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Vi på SEB Investment Management kommer att lägga samman den luxemburgregistrerade SEB Asienfond ex Japan – Lux* med den sverigeregistrerade SEB Asienfond ex Japan. Sammanläggningen genomförs den 11 mars 2024.

Hur du som kund påverkas

SEB Asienfond ex Japan kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. SEB Asienfond ex Japan – Lux kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i SEB Asienfond ex Japan.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare.

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB Asienfond ex Japan – Lux (överlåtande fond) SEB Asienfond ex Japan (mottagande fond)
C (SEK), LU2209646558 A (SEK), SE0000984148
C (USD), LU0011900676 B (USD), SE0021150141
UC (EUR), LU1822878226 C (EUR), SE0021150158
D (USD), LU0397043406 D (USD), SE0021150174
UC (USD), LU2249630091 E (USD), SE0021150075
UC (SEK), LU2464403521 F (SEK), SE0021150117
C (EUR), LU1526326068 G (EUR), SE0021150125
IC P (SEK), LU1063552746 H (SEK), SE0021150133

 

Handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 29 februari 2024: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 7 mars 2024: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 11 mars 2024: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information

Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:  

Kundunderrättelse SEB Asienfond ex Japan – Lux
Kundunderrättelse SEB Asienfond ex Japan
Faktablad SEB Asienfond ex Japan

* Fondens legala namn är SEB Fund 2 – SEB Asia ex. Japan Fund